Fiom zoekt: een Senior Specialist Technisch Zoeken

Fiom logo vacature
28/07/2017 -
Categorie: Over Fiom

Fiom is volop in verandering. De technologische ontwikkelingen op het terrein van DNA volgen elkaar in rap tempo op. De doelgroepen van Fiom, en specifiek de doelgroep ‘donorkinderen’, maken steeds omvangrijker gebruik van het aanbod dat op het terrein van DNA matching de afgelopen jaren is ontstaan. Fiom beoogt als belangrijke spil op het terrein van afstammingsvragen door haar KID-DNA Databank, in te spelen op de behoeften van haar doelgroepen. In combinatie met de groeiende vraag naar haar dienstverlening op dit terrein, vergt dit een krachtig klantbeheer en de stroomlijning van de werkzaamheden die zijn gericht op het zoeken van donor of donorkind(eren) door middel van DNA matching, het zogenaamde technisch zoeken.

Om het technisch zoekproces kwalitatief en kwantitatief te borgen en te coördineren zoeken we een: Senior Specialist Technisch Zoeken ('Resultaatgericht en sociaal krachtig') voor 32 uur per week. De senior specialist technisch zoeken fungeert als meewerkend voorman/ -vrouw en geeft operationele aansturing aan het team specialisten technisch zoeken.