Fiom vraagt aandacht voor onafhankelijke, professionele ondersteuning volwassen geadopteerden en nazorg voor afstandsmoeders

Algemeen Overleg Tweede Kamer adoptie
18/01/2018 -

Al jaren pleiten diverse partijen uit het adoptieveld voor onafhankelijke, professionele ondersteuning voor volwassen geadopteerden. Zodat zij op één plek terecht kunnen met vragen over hun afkomst en identiteit. Het huidige nazorgaanbod richt zich voornamelijk op adoptiegezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Professionele nazorg, gericht op latere levensfasen, kan veel verwarring en onzekerheid voorkomen. Fiom en Stichting Adoptievoorzieningen ondersteunen dit pleidooi van harte. Vandaag vindt het Algemeen Overleg (AO) adoptie in de Tweede Kamer plaats.

We zien in de brief van minister Dekker van 10 januari 2018, waarin hij aankondigt dat internationaal geadopteerden hun adoptiedossier gratis kunnen inzien, een goede eerste stap. Maar het gaat wel om een beperkte groep geadopteerden (met dossiers van vergunninghouders die inmiddels niet meer bestaan) waar de overheid de verantwoordelijkheid voor neemt. Daarmee blijven de overige geadopteerden (en ouders) vooralsnog van nazorg en ondersteuning verstoken.

Kosteloze dossierinzage

Eerder heeft Fiom besloten dat de dossiers van Fiom/ISS (dossiers van (oud-)cliënten van Fiom en de International Social Service Nederland) vanaf 1 januari 2018 kostenloos ingezien kunnen worden. We blijven ons inzetten voor kosteloze inzage van dossiers die afstammingsgegevens (kunnen) bevatten, omdat we vinden dat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. 

Onafhankelijke, professionele ondersteuning

Nederland telt inmiddels circa 40.000 interlandelijk geadopteerden boven de 18 jaar. Het afgelopen jaar was er veel publiciteit rond gebrekkige dossiers en onduidelijkheden rondom de afkomst van geadopteerden uit Sri Lanka, Bangladesh en Colombia. Fiom en Stichting Adoptievoorzieningen verwachten dat dit slechts een voorbode is van wat ons in de komende jaren te wachten staat. De grootste groep – kinderen geadopteerd uit China tussen 1995 en 2005 – wordt dan namelijk volwassen.

Landelijk onderzoek

D66 en PvdA pleiten voor een groot, landelijk onderzoek waarbij een oproep plaatsvindt aan Nederlands geadopteerden, afstandsmoeders en vaders om hun verhaal te delen. Volgens deze twee partijen zijn adoptieperikelen niet alleen een interlandelijk probleem. Tussen 1956 (Adoptiewet van kracht) en 1984 werden in Nederland circa 15.000 kinderen afgestaan. Hoe vaak moeders dat onder druk deden, is niet bekend. Volgens het eerste verkennende onderzoek daarover ‘Beklemd in de scharnieren van de tijd’, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, lijkt dat er niet (georganiseerd) te zijn geweest. Hoewel er wel druk kan zijn ervaren door vrouwen door schaamte, geloof en tijdgeest.
Fiom steunt de oproep vanuit D66 en de PvdA van harte.

Meer weten