Fiom, Rutgers en Soa Aids Nederland slaan handen ineen rond thema's ongewenste tienerzwangerschap en abortus

Jonge moeder met kind
15/04/2015 -

In het gezamenlijk project gaan we ons richten op kennisopbouw op het thema ongewenste tienerzwangerschap en op versterking van bestaande interventies (zoals lespakketten gericht op preventie). Ook gaan we kijken hoe online informatie en hulp verbeterd kan worden, en willen we bijvoorbeeld tools creëren voor professionals die adviseren bij gebruik van anticonceptie en ongewenste zwangerschap. De komende twee maanden staan zowel een onderzoek als twee expertmeetings op stapel.

Expertmeeting tienerzwangerschap en jong ouderschap in het mbo

Op donderdag 28 mei a.s. organiseren we een expertmeeting voor het mbo, met als doel de preventie, signalering en zorg rond ongewenste zwangerschap en tienerouderschap binnen het mbo te verbeteren. Tijdens de expertmeeting willen we ervaringen en inzichten delen rondom deze thematiek. Daarbij willen we knelpunten en mogelijkheden verkennen en een aanzet formuleren voor verbetering van de aanpak. Er is daarbij o.a. aandacht voor relevante modules uit ‘Lang Leve de Liefde’ en voor het Protocol Preventie Schooluitval Tienerzwangerschap.

Expertmeeting ‘Versterking anticonceptiecounseling na abortus’

In juni staat een expertmeeting gepland met professionals uit de abortuszorg. Uit onderzoek komt naar voren dat het lastig is om vrouwen die herhaalde abortussen hebben ondergaan te motiveren om (andere) anticonceptie te gebruiken. Uit de landelijke abortusregistratie weten we dat voor meer dan een derde van de abortus cliënten het niet de eerste abortus betreft. In de meeste gevallen lijken gebruikersfouten een rol te hebben gespeeld. Middels deze expertmeeting willen we op het spoor komen van (de behoefte aan) strategieën en tools om de preventie van falend anticonceptiegebruik na abortus, in het bijzonder bij tieners, te versterken.Voor meer informatie over de expertmeetings, kun je contact opnemen met Fiom-collega Sandra van Loon: svloon@fiom.nl.

Onderzoek naar tienerzwangerschappen

Van maart tot eind mei doen we onderzoek naar tienerzwangerschappen in Nederland. Wij willen graag meer inzicht krijgen in de achtergronden en scenario´s van ongeplande zwangerschappen bij tieners. Dit om preventie en begeleiding van deze meiden te verbeteren. Voor interviews (maximaal anderhalf uur) zijn we nog op zoek naar meiden tot 24 jaar die zwanger zijn geweest toen zij tussen de 16 en 19 jaar oud waren. Als dank voor hun deelname krijgen ze een cadeaubon van €20. Als je iemand kent die mee wil werken, stuur dan nu een mail naar Fiom-collega Mieke Vet via mvet@fiom.nl