Fiom present op Gynaecongres 2017

Gynaecongres 2017 Fiom
22/11/2017 -

Fiom heeft de presentatie ‘Ze wil haar kind afstaan ter adoptie, wat nu?’ gehouden op het Gynaecongres op 17 november. Een uitgelezen kans om zoveel mogelijk professionals op de hoogte te brengen van afstand ter adoptie. Dit zodat de vrouwen en (soms) stellen in nood zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Want van nood kun je wel spreken: niemand staat haar kind zomaar ter adoptie af.

Van de ruim 150 gynaecologen (deels in opleiding), die aanwezig waren op de conferentie, kon 98 % zich voorstellen dat een vrouw anno 2017 afstand doet van haar kind ter adoptie. Een hoge score, gelukkig, want begrip voor deze vrouwen is een voorwaarde om goede hulpverlening te kunnen bieden. Deze antwoorden hebben we kunnen meten aan de hand van een live-polling. De aanwezigen kozen via een app het (voor hen) juiste antwoord. 

Bedenktijd

De praktische informatie in de voordracht over afstand ter adoptie, konden de gynaecologen daarnaast goed gebruiken. Zo was lang niet iedereen op de hoogte van de drie maanden bedenktijd van de moeder/ouders: 23 % van de aanwezigen was in de veronderstelling dat die beslissing al vóór de geboorte moet worden genomen. Je kunt je voorstellen dat dat stress met zich meebrengt in de spreekkamer én in het ziekenhuis. 
Overigens had meer dan de helft van de gynaecologen al eens te maken gehad met een voornemen tot afstand ter adoptie, gezien het antwoord op de volgende vraag: Hoe vaak had u een zwangere vrouw in uw spreekkamer die aangaf dat ze overwoog afstand te doen van haar kind?

Nooit 72 43%
1 keer 47 28%
2 keer 31 19%
Meer dan 2 keer 17 10%
Totaal  167 100%

 

Handleiding 

In de voordacht is ook de handleiding ‘Afstand ter adoptie ziekenhuis en Fiom’ gepresenteerd. Een leidraad voor ziekenhuizen hoe te handelen bij een voornemen tot afstand ter adoptie. Vanaf nu is deze handleiding te bestellen of te downloaden via onze site. 

Meer weten

Kenniscollectie Afstand ter adoptie
Handleiding Afstand ter adoptie ziekenhuis en Fiom