Fiom pleit voor neutrale bemiddeling voor ideëel draagmoederschap

Fiom pleit voor neutrale bemiddeling voor ideëel draagmoederschap
29/11/2017 -
Categorie: Draagmoeders

Fiom is, net als initiatiefnemer dr. Roel Schats, voorstander van het instellen van een centrale plek waar wensouders en draagouders in een vroeg stadium terecht kunnen voor informatie, voorlichting en counseling. Dit naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant waar gesproken wordt over een mogelijke draagmoederbank. Belangrijk hierbij is en blijft de aandacht voor de belangen van het toekomstige kind. Voor Fiom staat openheid over afstamming, het recht om te weten waar je vandaan komt, voorop. 

De ‘vlucht van wensouders naar het buitenland’ vindt Fiom dan ook zorgelijk. Zoals Hans van Hooff, senior specialist van Fiom, het ook verwoordt in het Volkskrant artikel: ‘Als je de mogelijkheden van draagmoederschap in Nederland versterkt, voorkom je avonturen in landen waar draagmoeders worden uitgebuit.’ Dit vergroot ook de kans dat kinderen, wanneer ze opgroeien, niet kunnen achterhalen waar ze vandaan komen. Met een professionele, gereguleerde bemiddeling zouden draagmoederovereenkomsten uit het grijze circuit kunnen worden gehaald en ontvangen betrokkenen, ook vooraf, goede informatie en counseling. De draagmoeder heeft er belang bij dat zij wordt begeleid en onafhankelijk wordt voorgelicht over psychologische en juridische gevolgen van het draagmoederschap. Belangrijk is dat zij niet onder druk staat om haar medewerking te geven. 

Regelgeving

Fiom pleit verder voor een eigen juridische rechtsgang voor draagmoederschap naar Engels model. Middels een toetsing van de wensouders kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter informeren over de geschiktheid van de (wens)ouders. In de regelgeving is aandacht nodig voor de verschillen tussen hoog- en laagtechnologisch draagmoederschap. Het instellen van een wettelijke regeling met meer rechtszekerheid heeft tot gevolg dat betrokkenen zich minder makkelijk uit het traject kunnen terugtrekken. 

Bij alle ontwikkelingen rond buitenlands draagmoederschap is een ethische discussie op zijn plaats.
Fiom werkt mee aan een gezamenlijke richtlijn in internationaal verband, die kan dienen als toetsinstrument voor professionals. 

Meer informatie

-    Artikel Volkskrant: Specialisten bepleiten draagmoederbank om wensouders te helpen
-    Ask me anything (BNR Nieuwsradio), 28-11-2017
-    Draagmoeders verzamelen (RTL Editie NL), 28-11-2017
-    'Pas wet aan om wensouders aan draagmoeders te koppelen' (RTL Nieuws), 28-11-2017
-    Draagmoederbanken: uitkomst of een slecht idee? (Dit is de dag, NPO 1), 28-11-2017 
-    Kenniscollectie Draagmoederschap