Fiom pleit voor gratis registratie donorkinderen en donoren KID-DNA Databank

donorverwantschap Fiom
31/05/2017 -

Donorverwantschap: overheid aan zet

Fiom voorziet een hoge vlucht in de zoektocht naar spermadonoren. Alle recente ontwikkelingen, van de inzet van commerciële, buitenlandse databanken tot aan de kwestie Karbaat, maken dat donorkinderen en donoren in de schijnwerpers staan. Fiom pleit voor het instellen van gratis registratie in de Fiom KID-DNA Databank voor donoren en donorkinderen. Dit zodat er een landelijk sluitend systeem ontstaat en donorkinderen niet meer de buitenlandse route hoeven te bewandelen.

Anonimiteit die vroeger aan donoren werd beloofd, blijkt nu niets meer waard. Donorkinderen organiseren zich en weten de route te vinden naar commerciële (buitenlandse) databanken. Een mooie ontwikkeling voor die kinderen die naarstig op zoek zijn naar hun donor, maar ook van betekenis voor (anonieme) donoren. Dit bleek ook uit de uitzendingen van het RTL4 Nieuws en het NOS-journaal, de reportage in Brandpunt en de aflevering van RTL Late Night gisteravond. 

Gratis registratie KID-DNA Databank

Fiom vraagt de overheid met klem verantwoordelijkheid te nemen en gratis registratie voor de KID-DNA Databank mogelijk te maken. Deze Databank is eind 2010 opgezet door Fiom, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom: 'We willen voor spermadonoren en donorkinderen de financiële drempel om zich te laten registreren en te laten begeleiden zo veel mogelijk wegnemen. Dit vraagt – naast de gratis inschrijving voor donorkinderen en donoren - om een uitbreiding van onze capaciteit zodat we dit proces zorgvuldig kunnen ondersteunen.' 
Zowel donoren als donorkinderen kunnen zich (nu nog) tegen betaling inschrijven en hun DNA-profiel in de Databank laten opnemen. Aan de hand van DNA-profielen kunnen mensen die aan elkaar verwant zijn, worden gematcht. Zo is het mogelijk een donor, donorkinderen en eventueel halfbroers en halfzussen te vinden. 

Groep actieve donorkinderen

De donoren die nu gezocht worden, zijn mannen die destijds "het juiste" dachten te doen. Hen is toentertijd anonimiteit beloofd. De tijdsgeest nu maakt dat het recht op afstammingsgegevens voorop staat. Dat is ook waar Fiom voor staat, met inachtneming van een zorgvuldige benadering van deze donoren. Deze groep anonieme donoren wordt nu direct aangesproken door een groep zeer actieve donorkinderen. 

Waar een kleine organisatie groot in kan zijn

Want ook donoren die niet willen worden gevonden, kunnen nu geconfronteerd worden met hun donorkind. En dan start een nieuw proces. Van elkaar ontmoeten en verder leren kennen. Dit kan succesvol zijn. Maar wat als donoren daar niet op zitten te wachten? Dat doet wat met het donorkind en de donorvader. Hierin bieden deze commerciële en buitenlandse databanken geen begeleiding. En hier zit juist de meerwaarde van Fiom. Wij kennen een rijke historie van hulpverlening en zijn specialist op het gebied van afstammingsvragen, al 85 jaar. Het zoeken met behulp van DNA staat nog in de kinderschoenen, waarbij we continue leren, bijsturen en verbeteren. De actualiteit vraagt om een versnelling. In de afgelopen dagen ontvingen we 30 nieuwe inschrijvingen van voornamelijk donorkinderen. Fiom zet alles op alles om de KID-DNA Databank naar een volgende fase richting volwassenheid te brengen. 

Zorgvuldig en veilig in Nederlandse handen

'Het verschil tussen commerciële databanken en de Fiom KID-DNA Databank is groot. Waar mensen in onze Databank zich bewust inschrijven met het doel hun donor, donorkind of donorhalfbroer/-zus te vinden, staan in commerciële databanken mensen ingeschreven om uiteenlopende redenen. Je wordt dus (soms) geconfronteerd met informatie waar je zelf (wellicht) niet naar op zoek was', aldus Giepmans. 

Over Fiom 

Fiom vindt dat iedereen het recht heeft te weten van wie hij/ zij afstamt. Fiom wil eenieder de mogelijkheid bieden op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie. Het is onze missie om mensen bij elkaar te brengen. Fiom is van mening dat de overheid nu aan zet is. 

Benieuwd naar onze KID-DNA Databank, bekijk onze website