Fiom over draagmoederschap op BNR Nieuwsradio

zwanger
06/10/2016 -
Categorie: Draagmoeders

Op 6 oktober 2016 heeft Ellen Giepmans, directeur-bestuurder van Fiom, de Fiom visie op draagmoederschap toegelicht in het BNR-radioprogramma 'De Ochtendspits'. Aanleiding vormde het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) over draagmoederschap in Nederland. In het programma kwam ook Jesper Smeenk van NVOG aan het woord.

Fiom vindt openheid over afstamming belangrijk en is bezorgd over het aantal wensouders dat via een buitenlandroute gebruik maakt van (anonieme) draagmoeders en donoren. Fiom pleit voor het in Nederland toegankelijker maken van draagmoederschap waarbij via regelgeving ook de beschikbaarheid van afstammingsinformatie voor kinderen is geborgd. Aandachtspunten zijn:

Goede, onafhankelijke voorlichting aan alle betrokkenen

Bij voorkeur op een centrale plek waar wensouders en draagouders in een vroeg stadium terecht kunnen voor informatie, voorlichting en counseling. Fiom biedt deze mogelijkheid, ook voor vragen rond laag technologisch draagmoederschap. Vragen gaan zowel over juridische en financiële aspecten, als ook over psychosociale gevolgen voor alle betrokkenen. Belangrijk is de aandacht voor de belangen van het toekomstige kind. Gevolg van anonieme eicel of spermadonatie is dat het kind later niet beschikt over informatie over de genetische achtergrond, wat kan leiden tot identiteitsproblemen en verminderd welzijn.

Verruiming van het indicatiegebied voor draagmoederschap in Nederland

In Nederland voert het VUmc de behandeling Hoogtechnologisch Draagmoederschap (HTDM) uit. Wensouders worden alleen in behandeling genomen als daarvoor een indicatie of aanwijzing is. De indicaties zijn nu strikt omschreven, waardoor homoparen, maar ook veel heteroparen, niet voor behandeling in aanmerking komen. Deze mensen gaan op zoek naar mogelijkheden in het buitenland. Als het indicatiegebied verruimd wordt, kunnen meer wensouders in Nederland behandeld worden. Omdat hierbij medische aspecten en risico’s meespelen, beslist de medische beroepsgroep hierover. Het NVOG Standpunt zet de deur voor verruiming op een kier door te pleiten voor het bespreekbaar maken van het aanbieden van draagmoederschap voor homoparen en uitbreiding van het indicatiegebied voor draagmoederschap. Dit is in lijn met de maatschappelijke discussie over draagmoederschap.

Een eigen juridische rechtsgang voor draagmoederschap

Het Nederlands recht kent geen specifieke wetgeving voor draagmoederschap. De omweg via de afstandsprocedure geeft onzekerheden voor alle betrokkenen. De afstandsprocedure is hier ook niet voor ontworpen. Het ontwerpen en aanbieden van een eigen juridisch kader en bijbehorende werkwijze doet meer recht aan alle betrokkenen en voorkomt onduidelijkheid.

Een bemiddelende instantie voor ideëel draagmoederschap?

Het is in Nederland niet verboden om draagmoeder te zijn. Het is wel strafbaar als er commerciële belangen spelen. Dit is een goede zaak, omdat een kind geen handelswaar mag zijn. Reclame en andere uitingen van vraag en aanbod zijn verboden. We willen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om in Nederland een bemiddelende instantie voor ideëel draagmoederschap te realiseren en wat de meerwaarde hiervan kan zijn. Met een professionele, gereguleerde bemiddeling zouden draagmoederschaps-overeenkomsten uit het grijze circuit kunnen worden gehaald en ontvangen betrokkenen goede informatie en counseling.

Lees meer

Wettelijk kader nodig voor draagmoederschap
Interview Ellen Giepmans in BNR radioprogramma De Ochtendspits (06-10-2016, 07:32:20)