Fiom organiseert Expertmeeting Nu Niet Zwanger

nu-niet-zwanger-ggd-fiom
30/08/2018 -

Fiom is betrokken bij het programma Nu Niet Zwanger. Het programma richt zich op de preventie van zwangerschap bij kwetsbare vrouwen. Maar in de praktijk komen sommige vrouwen pas in beeld bij zorgverleners wanneer er al sprake is van een zwangerschap. Voor deze vrouwen is het van belang dat zij goede begeleiding krijgen bij het maken van een weloverwogen keuze over hun huidige zwangerschap, voordat er gewerkt kan worden aan het voorkomen van een (volgende) zwangerschap. Van daaruit is de wens ontstaan een training te ontwikkelen voor hulpverleners over keuzehulp voor kwetsbare vrouwen.

Expertmeeting

Om de training te laten aansluiten op de behoefte van de doelgroep willen we de bestaande kennis uit het werkveld, anders dan onze eigen expertise, graag ophalen in een expertsessie. Wij organiseren een sessie op donderdag 27 september a.s. in Utrecht en nodigden daarbij 10 experts uit onder andere de psychiatrie, verslavingszorg, begeleiding licht verstandelijk beperkten en dak- en thuislozenzorg uit om hun kennis te delen.