Fiom opent vondelingenregister

vrouw met iPad
28/02/2015 -

Fiom opent per februari 2015 een vondelingenregister. In dit register kunnen ouders die hun kind ooit te vondeling hebben gelegd alsook mensen die ooit te vondeling zijn gelegd, zich registreren. Hiermee komt er een mogelijkheid voor vondelingen en hun biologische ouders om in contact te komen met elkaar.

Hans van Hooff, senior beleidsmedewerker Fiom: ‘Uit onze praktijk blijkt dat mensen die als kind te vondeling zijn gelegd, hier hun leven lang last van kunnen hebben. Het heeft een enorme impact op iemands leven. Zo vertelde een vrouw die vroeger te vondeling is gelegd dat ze altijd met het idee leeft, dat ze er niet mag zijn.

Vondelingen zitten met allerlei vragen. Bijvoorbeeld: wie zijn mijn ouders? Waarom konden ze niet voor mij zorgen? Zou niemand anders hier van geweten hebben? Denkt mijn moeder nog aan mij? Het zijn vragen, waar ze meestal geen antwoord op krijgen. Terwijl daar wel behoefte aan is.

Uit gesprekken met vrouwen die hun kind ooit te vondeling hebben gelegd, blijkt dat zij deze gebeurtenis vaak jaren als geheim met zich meedragen. Vol ongeloof dat ze hiertoe in staat waren, of met verdriet omdat ze op dat moment geen andere oplossing konden bedenken. Ze willen hun zoon of dochter graag kunnen uitleggen in welke situatie ze zich destijds bevonden en waarom ze niet voor hem of haar konden zorgen. Daarom hebben we een vondelingenregister geopend.’

Vondelingenregister

Door je in te schrijven in het vondelingenregister, geef je aan dat je open staat voor contact. Je gaat niet zelf actief op zoek. Als zowel de ‘vondelingenouder’ als de vondeling zich in het register inschrijven, neemt Fiom met beide partijen contact op om te vragen of de wens tot contact nog steeds aanwezig is. Afhankelijk van de uitkomst nemen we dan een volgende stap. Omdat het een gevoelig onderwerp is voor beide partijen, begeleidt een gespecialiseerd hulpverlener het hele proces.

Hulp aan ongewenst zwangere vrouwen

Met het vondelingenregister biedt Fiom vrouwen die vroeger hun kind te vondeling hebben gelegd de mogelijkheid om over hun ervaringen te spreken met een hulpverlener.  Fiom hoopt echter dat het vondelingenregister in de toekomst niet meer nodig zal zijn, omdat er dan geen kinderen meer te vondeling worden gelegd.

Van Hooff: ‘Wij hopen dat vrouwen  die nu met een ongewenste zwangerschap worstelen, al in een vroeg stadium hulp weten te vinden. Zo kan voorkomen worden dat ze hun kind te vondeling leggen. Het is belangrijk dat ongewenst zwangere vrouwen professionele begeleiding krijgen en dat ze weten welke mogelijkheden er zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld het kind (al dan niet onder geheimhouding) afstaan. Fiom biedt deze hulp aan ongewenst zwangere vrouwen’.