Fiom in gesprek met ministerie over voorlichtingstaak buitenlandse adopties

11/04/2022 -

Buitenlandse adopties worden weer mogelijk als het aan het kabinet ligt. Op 8 februari 2021 is het adopteren van kinderen uit het buitenland stopgezet door de toenmalige minister voor Rechtsbescherming, minister Dekker. Dit naar aanleiding van een rapport van de commissie Joustra over misstanden die plaatsvonden bij buitenlandse adopties. In de brief van 11 april 2022 aan de Tweede Kamer geeft het kabinet aan dat het afgelopen jaar alle perspectieven en belangen zijn gewogen en twee scenario’s zijn uitgewerkt: stoppen met kinderen adopteren uit het buitenland of doorgaan met een aangepast adoptiesysteem. Het ministerie heeft gekozen voor een aangepast adoptiesysteem.  

English version

Besluit minister roept veel vragen op 

Fiom heeft sinds 2020 de wettelijke taak om mensen te informeren en voor te bereiden op het traject van onder meer buitenlandse adopties. Deze taak heeft Fiom niet meer uitgevoerd sinds de opschorting op 8 februari 2021. Het ministerie heeft Fiom nu gevraagd om haar voorlichtingstaak weer op te pakken. Ellen Giepmans, directeur-bestuurder bij Fiom geeft aan dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om dit direct te doen. “Het besluit van de minister roept bij ons veel vragen op. Niet alleen vragen over hoe de minister tot dit besluit is gekomen, maar ook vragen over de uitwerking. De oplossing wordt nu gezocht in één strikt ingebedde bemiddelingsorganisatie, maar hoe ziet de inrichting van zo’n bemiddelingsorganisatie eruit? Ook zijn er nog geen conclusies getrokken op basis van de landenanalyse. Wat zijn de consequenties voor landen waar nu nog mee wordt samengewerkt? Om aspirant adoptieouders goed voor te bereiden, zijn antwoorden nodig op dit soort vragen.” 

Transparantie over besluitvorming buitenlandse adopties 

Fiom roept het kabinet op om transparant te zijn over de afwegingen die zijn gemaakt om tot het besluit te komen om buitenlandse adopties weer op te starten. De commissie Joustra concludeert dat er in de onderzochte periode sprake was van ernstige misstanden. En dat de overheid en bemiddelaars daar niet effectief tegen optraden. En dat zij de belangen van adoptieouders hebben laten prevaleren en daardoor tekortgeschoten zijn in het behartigen van de belangen van zowel geadopteerden als hun geboorteouders. Des te belangrijker vinden wij het nu dat heel zorgvuldig wordt uitgelegd hoe de fundamentele discussie over de toekomst van buitenlandse adoptie heeft plaatsgevonden, geeft Ellen Giepmans aan. “Wat zijn de argumenten om door te gaan en hoe staat dat in relatie tot andere beleidsterreinen, zoals migratie en ontwikkelingssamenwerking? Meer helderheid over hoe het belang van het kind daadwerkelijk meer centraal staat is noodzakelijk." 

Fiom in gesprek met ministerie 

Ellen Giepmans: “Alhoewel we het als onze verantwoordelijkheid zien om mensen goed voor te lichten, vinden wij het op dit moment nog niet verantwoord om bij wijze van spreken ons oude draaiboek weer uit de kast te trekken en de voorlichting op te starten. We gaan eerst met het ministerie in gesprek om helderheid te krijgen over het aangepaste adoptiestelsel, de randvoorwaarden en hoe zich dit verhoudt tot de opdracht die Fiom van het ministerie heeft gekregen op het gebied van het expertisecentrum. Hulp bij zoektochten én psychische en juridische ondersteuning zijn juist des te harder nodig door misstanden uit het verleden. Onze voorlichtingstaak oppakken zonder helderheid te hebben over de concrete uitwerking van de punten die het kabinet in zijn brief noemt, staat dus op gespannen voet met de opdracht van een nieuw expertisecentrum. De komende weken zetten we ons in om hier meer duidelijkheid over te krijgen."

Vragen over besluit ministerie 

Met vragen over het nieuws dat het adopteren van kinderen uit het buitenland weer mogelijk wordt, kunnen mensen terecht bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.  
Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid en er kan gebeld worden met medewerkers van de Centrale Autoriteit van 11 tot en met 22 april 2022 van 10:00 tot 16:00 uur via telefoonnummer 070-3706252. Vanaf 22 april zijn zij bereikbaar van 10:00 tot 12:30 uur. Zodra er meer duidelijkheid is over de voorlichtingstaak die Fiom uitvoerde, wordt hierover een bericht gepubliceerd op de website van Fiom.  

Lees de Q&A

Meer lezen?

Weerwind: Adoptie uit het buitenland alleen onder striktere voorwaarden