Fiom geschokt door uitspraak Van der Staaij

29/08/2012 -
Categorie: Wetgeving, Over Fiom

In navolging van de Amerikaanse senaatskandidaat Todd Atkin, heeft ook SGP-leider Kees van der Staaij zich uitgelaten over zwanger worden na een verkrachting. 'Het is een feit dat zwanger worden na een verkrachting niet vaak gebeurt, maar dat neemt niet weg dat het wel kan gebeuren.'

'Schokkend, de uitspraak van Van der Staaij', vindt Ellen Giepmans van de Fiom. 'Hierdoor raken vrouwen die wel zwanger zijn geraakt na seksueel misbruik nog verder in een isolement, omdat ze hiermee niet worden erkend in hetgeen ze is overkomen. Vrouwen die verkracht zijn, moeten alert blijven op een mogelijke zwangerschap en zelf bepalen of ze de zwangerschap willen uitdragen of afbreken'.

Fiom verleent al jarenlang hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt en heeft hier inmiddels al veel expertise in opgebouwd. ‘De vrouwen die zwanger zijn geraakt na seksueel misbruik vormen hierin een aparte groep’, legt Giepmans uit. ‘Zij leven met een geheim, de zwangerschap, binnen een geheim; het misbruik. Angst en schaamte weerhoudt hen er van er met anderen over te praten. Hierdoor raken ze in een isolement wat behoorlijk ingrijpt in hun leven. Door het te kunnen delen, leren de vrouwen dat er lotgenoten zijn. Dat ze er niet alleen in staan. Door zo’n uitspraak van Van der Staaij, zouden deze vrouwen wel eens belemmerd kunnen worden in het delen en verwerken van het misbruik en de zwangerschap.’

Abortus

Van der Staaij geeft in ‘Wat kiest Nederland”op RTLZ ook aan dat hij tegen abortus is. Ook na een verkrachting. ‘Ook met deze uitspraak houdt hij absoluut geen rekening met de vrouwen die zwanger zijn geraakt. Hij kan wel tegen abortus zijn maar wat als de vrouw bij het zorgen voor haar kind continu aan het misbruik wordt herinnerd? Wat als de vrouw afstand moet doen van haar kind? Ook dit zijn traumatische situaties die boven op het trauma van het seksueel misbruik en de zwangerschap komen. En weet van der Staaij wat het betekent voor een kind wanneer hij hoort dat hij uit een verkrachting is geboren? Ook dit heeft een grote impact. Hopelijk kunnen we van der Staaij hiermee duidelijk maken dat deze vrouwen en kinderen lijden onder deze uitspraken.’

Hulp dreigt te verdwijnen

De vrouwen die zwanger zijn geraakt door seksueel misbruik kunnen nu nog rekenen op de ervaring en de expertise van Fiom. Deze hulp dreigt echter te verdwijnen. ‘Het ministerie van VWS heeft met een forse subsidiekorting bepaald dat Fiom niet langer hulp mag verlenen aan onder meer deze groep vrouwen. ‘Hierdoor komen zij, maar ook andere onbedoeld zwangere vrouwen/meisjes, ongewenst kinderloze paren en geadopteerden in de kou te staan. Dit mag niet gebeuren. Op www.petities.nl heeft Fiom onder de noemer ‘Fiom hulp moet blijven’ een petitie opgesteld die in september aan de nieuwe tweede kamer wordt aangeboden.’