Fiom blij met landelijke financiering keuzehulp onbedoelde zwangerschap

Kabinetsformatie 2017 onbedoelde zwangerschap
10/10/2017 -

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is vandaag door de fractievoorzitters van D66, ChristenUnie, VVD en CDA gepresenteerd. Daarin werd duidelijk dat er de komende regeerperiode 53 miljoen extra gaat naar de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Een landelijk aanbod voor individuele ondersteuning en keuzehulp, met landelijke financiering, wordt ingericht. 

Fiom vindt het belangrijk dat elke ongewenst of ongepland zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken over het al dan niet uitdragen van haar zwangerschap. Hiervoor zetten we ons al meer dan 85 jaar in. Wij geven informatie, bieden de mogelijkheid van online hulp via ‘Zwanger, wat nu?’. Om ervoor te zorgen dat de face-face hulpverlening rond ongewenste zwangerschap overal in het land toegankelijk en dichtbij beschikbaar blijft, is Fiom in 2015 een samenwerkingsrelatie aangegaan met de Centra voor seksuele gezondheid van de GGD. 

Meer weten

Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'
Van hulpverlenen naar kennis delen
Krachten gebundeld in expertmeeting