Factsheet Herhaalde Abortus

Feiten en cijfers herhaalde abortus in Nederland
23/04/2019 -

Jaarlijks worden er zo’n 27.000 abortussen uitgevoerd bij vrouwen die in Nederland wonen. Voor ongeveer een derde, zo’n 10.000 vrouwen, is dit niet de eerste keer. Dit aantal is al jaren stabiel. Het terugdringen van het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen is door het huidige kabinet op de politieke agenda gezet. Om te bepalen hoe de preventie van herhaalde ongewenste zwangerschap en abortus kan worden verbeterd, is het van belang om te weten welke vrouwen hiermee te maken hebben. 

De factsheet Herhaalde Abortus in Nederland biedt een beknopt overzicht van de achtergrond van de vrouwen, de oorzaken van de ongewenste zwangerschappen en de opvolging na een (herhaalde) abortus. De percentages genoemd in de factsheet komen uit 2015. De meerderheid (61%) van de vrouwen die een herhaalde abortus hebben meegemaakt, heeft twee keer een abortus laten uitvoeren. Een kwart van deze vrouwen (24%) liet drie keer een abortus uitvoeren en de minderheid (14%) vier keer of vaker. 

Bekijk resultaten in factsheet

Het valt op dat ongeveer de helft van de vrouwen aangeeft dat zij herhaaldelijk ongewenst zwanger zijn geraakt doordat zij (meestal) geen anticonceptie gebruikten. Na een herhaalde abortus hebben vrouwen de intentie langer werkende anticonceptiemethode te gaan gebruiken. Of vrouwen deze keuze ook opvolgen is niet bekend. Het daadwerkelijke gebruik van langer werkende anticonceptiemethoden vóór een herhaalde abortus is laag.  

De factsheet Herhaalde Abortus in Nederland maakt onderdeel uit van het IPOT project en is ontwikkeld door Fiom, Rutgers en het NGvA. In het kader van het Impulsprogramma Preventie Ongewenste Tienerzwangerschappen (IPOT) ontwikkelden Rutgers, Fiom en Soa Aids Nederland, samen met veldpartijen, een ondersteuningsaanbod voor professionals gericht op preventie van en hulpverlening na onbedoelde zwangerschap. 

Verder lezen? 

Factsheet Herhaalde Abortus in Nederland 
Bijlage factsheet Herhaalde abortus Nederland 
Onderzoeksverslag Herhaalde Abortus: iedere keer een nieuwe keuze