Facebook-oproep voor anonieme eicel

14/12/2015 -

Een Nederlands stel doet via Facebook een oproep voor een anonieme eiceldonor om zo in België hun kinderwens in vervulling te kunnen laten gaan via anonieme wisseldonatie. Dit doen zij omdat zij de wachtlijst in Nederland te lang vinden.

Wat zou het mooi zijn als we alle mensen met een kinderwens in Nederland kunnen helpen. Hier is het namelijk beter geregeld voor het kind. Sinds 2004 is hier een wet van kracht waarin bepaald is dat anonieme donatie niet mogelijk is. De gegevens van de donor worden altijd bewaard. Vanaf dat het kind 16 jaar is, kan het deze gegevens krijgen.

Donorkinderen die voor 2004 met behulp van anoniem donorzaad zijn verwekt, hebben nauwelijks of geen toegang tot hun afstammingsgegevens. Voor hen heeft Fiom in december 2010 de KID-DNA Databank ontwikkeld, die het voor donorkinderen mogelijk maakt om door middel van DNA-matching hun donor, en eventuele halfbroers en halfzussen te vinden. Tot en met eind augustus hebben 500 donorkinderen en 226 donoren zich ingeschreven. Dit heeft voor 109 matches gezorgd.

Ervaring van Fiom: Donorkinderen hebben vragen over oorsprong

Fiom weet uit ervaring met de KID-DNA Databank, dat donorkinderen, net als geadopteerden, erg bezig kunnen zijn met vragen over hun oorsprong. Vaak zijn ze niet op zoek naar een vader- of moederfiguur. Ze zijn vooral nieuwsgierig waar bepaalde uiterlijke kenmerken en/of karaktereigenschappen vandaan komen. Ook zijn ze nieuwsgierig naar eventuele halfbroers of -zussen die verwekt zijn met hulp van dezelfde donor, op zoek naar overeenkomsten en herkenning.

Voorlichting

Ervaringsverhalen van zowel ouders als donorkinderen laten zien dat het zo belangrijk is al in een vroeg stadium open te zijn over de situatie. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Voorlichtingsmateriaal kan ouders ondersteuning bieden. Met deze reden heeft Fiom het boek 'Beginnen bij het begin' uitgebracht. Dit boek beschrijft onder andere wanneer het goede moment is om erover te beginnen, hoe je aansluit bij de leeftijd en de ontwikkeling van je kind en hoe je omgaat met de reactie van je kind.

Het geven van goede onafhankelijke voorlichting en begeleiding aan wensouders is essentieel. Zijn zij vooraf goed geïnformeerd, dan realiseren ze zich de consequenties van hun keuzes voor hun toekomstige kind.