Extra steun tienermoeders: ook voor Fiom?!

31/10/2013 -
Categorie: Jong ouderschap

Fiom is blij verrast met de plotselinge steun van de Tweede Kamer voor het verhogen van het structureel budget ten behoeve van hulp aan tienermoeders.  En zeer verbaasd dat deze gelden niet naar Fiom gaan. Staatssecretaris Van Rijn beraadt zich op een aanvullend verzoek uit de Kamer om zeker ook Fiom extra budget toe te kennen op dit onderwerp.

Fiom richt zich op het voorkomen van problemen voor tienermoeders en ondersteunt professionals in het begeleiden van deze jonge vrouwen. Ook de ondersteuning van jongeren die ongewenst zwanger zijn behoort tot het Fiom-pakket.  Dit is nu in het geding.

Fiom gaat nadrukkelijk uit van het recht op keuzevrijheid en helpt jongeren een keuze te maken die het beste bij hen past. Dit kan ook betekenen dat zij het kind afstaan ter adoptie of de zwangerschap laten afbreken. Dit zijn ingrijpende keuzes. Bij een voornemen tot afstand ter adoptie begeleidt Fiom de vrouw tijdens de zwangerschap en daarna. Dit is gespecialiseerd werk.

Fiom onderstreept de noodzaak van het behoud van een landelijke financiering voor preventie, opvang en voorlichting aan tienermoeders. Niet elke gemeente slaagt er in om de hulp adequaat vorm te geven. Fiom is bezorgd over de lacunes in de ambulante hulp aan tienermoeders en ongewenst zwangeren. Fiom beheert een digitaal infoportaal ter ondersteuning van gemeenten en beroepskrachten. En beheert de landelijke website voor tienermoeders. Deze beide activiteiten komen in het gedrang zonder extra subsidie. De beleidsombuiging van 30 oktober in de Tweede Kamer biedt Fiom de kans voor behoud van de dienstverlening aan deze doelgroep.

Fiom zou zeer gebaat zijn bij de extra geldelijke steun zodat de online hulp aan vrouwen die ongewenste zwanger zijn goed van de grond komt. Daarnaast is het belangrijk dat een zwangere vrouw die in paniek is of haar zwangerschap geheim moet houden, informatie kan vinden over beschikbare hulp.  Dit mede om te voorkomen dat zij haar baby te vondeling legt.