Explosieve groei aanmeldingen Fiom KID-DNA Databank

KID-DNA
13/06/2017 -

De afgelopen weken ontvingen we veel aanmeldingen voor onze KID-DNA Databank. Het aantal aanmeldingen per maand is meer dan verdubbeld. Fiom is erg blij met deze ontwikkeling; de kracht van de Databank zit mede in het aantal donoren en donorkinderen dat staat ingeschreven. De kans op een match tussen donor en donorkind neemt daarmee toe.

“Gemiddeld krijgen we maandelijks tien tot vijftien nieuwe aanmeldingen. Maar in mei waren dat er 40 en in de eerste twee weken van juni al 20” vertelt Ellen Giepmans, Directeur-bestuurder van Fiom. 

Een belangrijke reden voor deze toename is de vele media-aandacht rondom donoren en donorkinderen. Zo is de veelbesproken rechtszaak rond Jan Karbaat van invloed. Ook treden donorkinderen en donoren zelf veel naar buiten met hun ervaringen.     

Deze explosieve groei in aanmeldingen maakt het voor Fiom lastig om alle inschrijvingen op korte termijn te verwerken. We vragen om begrip en stellen mensen die zich nu inschrijven hiervan direct op de hoogte. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag, deden we een aanvraag voor een extra financiële impuls bij het ministerie van VWS. VWS honoreerde inmiddels dit verzoek. Fiom zal dit in gaan zetten voor extra capaciteit om de aanmeldingen te verwerken en de gematchte personen te begeleiden in een eventuele ontmoeting. 

Fiom pleit voor gratis inschrijving in de KID-DNA Databank
Inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank brengt kosten met zich mee. Ellen Giepmans zegt hierover: “Donorkinderen kunnen niks aan deze situatie doen, maar we zadelen hen wel op met de kosten. Ze hebben het recht om te weten van wie ze afstammen.” We streven er naar zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Fiom pleit daarom, samen met andere belangenorganisaties, voor gratis inschrijving.

Het geldbedrag dat donoren (€150,-) en donorkinderen (€250,-) nu betalen voor inschrijving in de Databank, wordt gebruikt voor het dna-onderzoek bij het CWZ. Fiom pleit ervoor dat de overheid deze kosten draagt en niet in rekening brengt bij donoren en donorkinderen. 

Petitie voor gratis DNA-onderzoek
Stichting Donorkind startte 2 juni een petitie voor gratis DNA-onderzoek. Op moment van schrijven is deze petitie al 1.228 keer ondertekend. 

Teken direct de petitie!