Expertpanel ‘gedwongen adopties’ in België pleit voor DNA-databank

Op 4 mei jl. overhandigde het expertpanel ‘gedwongen adopties’ zijn eindrapport aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. In het rapport analyseert het panel de problematiek rond gedwongen adopties in het verleden, waarbij vrouwen onder dwang afstand deden van hun kind. Daarbij doet het panel een reeks concrete aanbevelingen om met deze problematiek om te gaan.

Een van de aanbevelingen is een onafhankelijke dienst die geboorteouders en geadopteerden helpt bij de zoektocht naar elkaar. Die dienst zou idealiter deel uitmaken van een groter afstammingscentrum, waarin ook andere vragen gerelateerd aan afstamming opgenomen worden. Bijvoorbeeld vragen m.b.t. anoniem donorschap en draagmoederschap.

Het Belgische expertpanel stelt hierbij Fiom als voorbeeld. Hans van Hooff, senior beleidsmedewerker Fiom: ‘We hebben het expertpanel in België verteld over hoe onze zoekacties verlopen en hoe onze KID-DNA databank werkt. We zijn er trots op dat zij ons model als voorbeeld hebben aangedragen.’

Van Hooff vervolgt: ‘Ook in Nederland is er een grote groep vrouwen die in het verleden gedwongen afstand heeft gedaan van hun kind. In die tijd speelden schande en taboe een grotere rol dan tegenwoordig. Een deel van die vrouwen heeft inmiddels contact met hun afgestane kind, na een zoekactie van moeder of kind.’

Over het algemeen melden zich meer afgestane kinderen dan afstandsmoeders bij Fiom voor een zoekactie. Van Hooff: ‘Toch gebeurt het ook dat afstandsmoeders het initiatief nemen. Ze willen zo graag weten of het goed gaat met hun kind, of ze durven er eindelijk over te praten en hebben de moed gekregen om deze stap te zetten.’ Voor afstandsmoeders die nog niet op zoek willen of durven gaan, maar wel open staan voor contact heeft Fiom een contactregister. Hierin zijn zowel afstandsouders als geadopteerden opgenomen.

De Vlaamse minister Vandeurzen heeft inmiddels al aangegeven wel oren te hebben naar een DNA-databank.

Meer lezen?