Expertmeeting draagmoederschap

23/12/2014 -
Categorie: Draagmoeders

In december organiseerde Fiom een Expertmeeting Donor-/ Draagmoederschap voor een aantal professionals uit het werkveld, zoals gynaecologen, fertiliteitsartsen en de Raad voor de Kinderbescherming. Het betrof een gezamenlijke verkenning of draagmoederschap en het gebruik van donoren in Nederland toegankelijker gemaakt kan worden, binnen de wettelijke kaders.

Steeds vaker lijken mensen met hulp van een draagmoeder en/of anonieme donoren in het buitenland hun kinderwens te willen vervullen. De betreffende kinderen hebben later geen toegang tot hun afstammingsgegevens of kennis van hun bijzondere ontstaansgeschiedenis, ondanks het feit dat dit een internationaal kinderrecht is.

Door veranderingen aan te brengen in de situatie in Nederland, kan wellicht in een aantal situaties voorkomen worden dat mensen een oplossing zoeken in het buitenland.

Op de expertmeeting is van gedachten gewisseld over de indicaties en voorwaarden voor draagmoederschap in Nederland; over de werving van donoren en best practice in Engeland; alsook over het informeren en begeleiden van draag- en wensouders in Nederland. Met name bij de laatste onderwerpen liggen aangrijpingspunten voor verbetering.

In 2015 hopen we met elkaar een aantal vervolgstappen te kunnen maken.

Meer informatie over onze visie t.a.v. draagmoederschap in het buitenland met anonieme donoren? Kijk op onze kenniscollectie over draagmoederschap.