Excuses van Isala voor handelingen oud-gynaecoloog Wildschut

Sophia Ziekenhuis Zwolle
09/11/2021 -
Categorie: Donorconceptie

Op 3 november 2021 presenteerde de externe onderzoekscommissie haar resultaten in het onderzoek naar de werkwijze van de gynaecoloog Wildschut in de periode 1984-1994. Het onderzoek bevestigt dat Wildschut zijn eigen sperma heeft gebruikt bij zowel KID- als KIE-behandelingen in het voormalige Sophia Ziekenhuis in Zwolle. Ook heeft hij sperma gebruikt van andere donoren bij paren waarbij inseminatie met zaad van de echtgenoot afgesproken was. Op dit moment is bekend dat Wildschut ruim 40 kinderen verwekt heeft met zijn eigen sperma. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen.

Na het nieuws in oktober 2020 dat Wildschut zijn eigen sperma gebruikte bij KID-behandelingen (kunstmatige inseminatie met donorsperma), meldden twee moeders zich bij het Isala Ziekenhuis. Uit matches in een internationale databank was gebleken dat hun kinderen ook van Wildschut afstammen. Met de moeders was destijds afgesproken dat het sperma van hun echtgenoot zou worden gebruikt (KIE-behandeling). Wildschut bleek zich niet aan de afspraken gehouden te hebben. Dit gegeven was de aanleiding voor het Isala om een onafhankelijke externe onderzoekscommissie in te stellen.

Opdracht externe onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie had als taak om te onderzoeken wat er destijds precies gebeurd is, op welke schaal en of het nu nog steeds mogelijk is dat een andere fertiliteitsbehandeling wordt gegeven dan afgesproken. Isala wilde ook van de onderzoekscommissie weten hoe zij om moet gaan met toekomstige meldingen van ouders en/of kinderen.

Resultaten rapport

Het onderzoek bevestigt dat op dit moment ruim 40 kinderen genetisch verwant zijn aan Wildschut, na zowel KID- als KIE-behandelingen. Het is niet duidelijk geworden op welke schaal Wildschut zijn eigen sperma heeft gebruikt. De commissie is kritisch op de wijze van onderzoek door Isala en de samenwerking met ketenpartners en geeft meerdere aanbevelingen. Daarnaast adviseert de commissie Isala om niet actief op zoek te gaan naar patiënten die in de periode tussen 1980 en 1994 door Wildschut behandeld zijn. Mensen hebben het recht op ‘niet weten’ en dit weegt zwaarder dan de voordelen van een actieve benadering, stelt de commissie. De commissie benadrukt wel het belang van een nieuwe oproep in de media door Isala.

Excuses Isala en oproep tot contact

Ina Kuper, lid van de Raad van Bestuur van Isala, reageert als volgt: ‘Het onderzoek laat heel duidelijk zien hoeveel leed kinderen, ouders en andere nauw betrokkenen is aangedaan door de handelwijze van Jan Wildschut. En dat de omvang nog groter is dan we ooit hadden kunnen bedenken. Wij bieden onze excuses aan.’

Isala realiseert zich dat deze uitkomsten vragen kunnen oproepen bij kinderen en hun ouders bij wie Wildschut een fertiliteitsbehandeling heeft uitgevoerd in de periode 1980 tot 1994. Isala gaat graag met deze betrokkenen in gesprek.

Fiom

Fiom verwacht dat de groep van donorkinderen verwant aan Wildschut verder zal groeien. Fiom pleit voor openheid rondom het thema donorconceptie. We adviseren ouders die Wildschut hebben ingeschakeld bij het zwanger worden om in gesprek te gaan met hun kind over wat er nu speelt. Kinderen hebben het recht om dit te weten. Als kinderen op de hoogte zijn kunnen zij zelf de afweging maken of zij vervolgstappen willen zetten naar meer informatie over hun afstamming.

In gesprek met je kind

We begrijpen dat het lastig kan zijn om hier met je kind over te praten. Je kunt contact met ons opnemen. Eén van onze medewerkers kan je vragen beantwoorden en tips geven hoe je dit kunt bespreken met je kind. 

Jan Wildschut was de behandeld arts, wat nu?

Denk je mogelijk af te stammen van dr. Jan Wilschut of ben jij een ouder die in de periode 1981 tot 1994 behandeld is door dr. Jan Wildschut? Hier kun je lezen welke stappen je kunt zetten.

Verder lezen

Nieuwe onthulling over omstreden Zwolse gynaecoloog: bijna 50 kinderen verwekt met eigen zaad - De Stentor, 3 november 2021

Oud-gynaecoloog Wildschut gebruikte eigen sperma ook bij andere vruchtbaarheidsbehandelingen