Eerste expertmeeting over tienerzwangerschap en jong ouderschap

moeder met baby
28/07/2015 -
Categorie: Jong ouderschap

Er zijn in Nederland verschillende partijen die hulp verlenen aan tienermoeders. Maar wat zijn nu de best practices? Waar zitten de knelpunten? En hoe kunnen krachten gebundeld worden?  Om hier meer inzicht in te krijgen organiseerde Fiom op 22 juni de eerste expertmeeting over tienerzwangerschap en jong ouderschap.

Verschillende professionals op het gebied van (hulpverlening aan) jonge (aanstaande) ouders kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen en om samen te kijken hoe de hulp aan deze doelgroep verbeterd kan worden.

Het blijkt dat alle hervormingen, zoals de bezuinigingen in de welzijnssector en de decentralisatie, gevolgen hebben voor de hulp aan jonge ouders. In positieve, maar ook in negatieve zin. Verschillende gemeentelijke organisaties hebben succesvolle projecten en initiatieven opgezet, waar ook anderen hun voordeel mee zouden kunnen doen. Daarom is besloten om deze informatie te bundelen en hiermee lokale beleidsmakers te informeren middels een artikel in het najaar van 2015.

Ook beleidsmakers en jonge moeders zelf worden hierbij aan het woord gelaten. We hopen zo gemeenten te kunnen inspireren en te motiveren om zich in te (blijven) zetten voor deze doelgroep. Fiom neemt hierin een coördinerende rol op, waarbij we verschillende organisaties verbinden om de hulp aan jonge (aanstaande) ouders in Nederland te verbeteren.