Eerste eicelbank in Nederland

01/05/2014 -
Categorie: Donorconceptie

Deze week kunnen in het Medisch Centrum Kinderwens de eerste paren terecht voor een vruchtbaarheidsbehandeling met behulp van gedoneerde eicellen. De eicellen zijn afkomstig van donatrices die op vrijwillige basis en tegen een onkostenvergoeding eicellen hebben afgestaan voor de eicelbank.

Fiom vindt het een goede zaak dat wensouders nu bij een eicelbank in Nederland terecht kunnen. Dankzij de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (2004) is anoniem doneren in Nederland niet mogelijk en hebben donorkinderen recht op informatie en persoonsgegevens van de donor.

In Nederland overtreft de vraag naar donorzaad en donoreicellen het aanbod. In het buitenland wordt soms anders gedacht over anoniem donorschap en zijn meer mogelijkheden. Gevolg is dat wensouders vaker kiezen voor behandeling in het buitenland. De kinderen die daaruit voortkomen hebben later echter geen toegang tot hun afstammingsinformatie, terwijl dit een fundamenteel mensenrecht is. Door in Nederland een aantal zaken anders te regelen, wordt hopelijk in een aantal  gevallen voorkomen dat mensen naar het buitenland gaan voor behandeling met anonieme donoren.

Tegelijkertijd blijft het van belang dat wensouders zich realiseren dat de impact van het gebruik van donorgameten voor het kind groot kan zijn. Deze kinderen kunnen vragen krijgen over hun genetische bagage, de eventuele verschillen hierin met hun ouders en over hun identiteit. De ervaring leert dat openheid hierover in een vroeg stadium, een goede basis vormt om later rustig in te kunnen gaan op vragen van het kind. Een goede begeleiding van wensouders bij de keuzes in het al dan niet gebruik maken van donorgameten, blijft daarom van belang.