Duplicaat van Factsheet: online hulp bij abortusverwerking 2016-2020

Informatie donorschap gynaecoloog Jos Beek

Wanneer vrouwen na een abortus behoefte hebben aan ondersteuning bij de verwerking, kunnen zij hiervoor bij Fiom terecht. In onze online module 'Abortusverwerking' kunnen vrouwen oefeningen doen, informatie lezen en opdrachten maken. Tijdens dit proces worden zij begeleidt door een hulpverlener van Fiom. Benieuwd hoeveel vrouwen de module gebruiken? Wat hun achtergrond is en wat het effect van de module is? Hieronder vind je de cijfers van de afgelopen 5 jaar. 

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 30.000 abortussen uitgevoerd. Sommige vrouwen hebben na de abortus last van psychosociale klachten, zoals verdriet, schuld of schaamte. Bij een grote levensgebeurtenis zoals een ongewenste zwangerschap is dat niet vreemd. Maar voor een deel van deze vrouwen zijn de gevoelens overweldigend of houden de klachten langer aan en kunnen ze beperken in het dagelijks leven. Voor hen is er de online module Abortusverwerking van Fiom. 

De factsheet Abortusverwerking biedt een beknopt overzicht van de achtergrond van vrouwen die in de afgelopen vijf jaar gebruik hebben gemaakt van deze online module. Door de vrouwen die hulp vragen bij abortusverwerking in beeld te brengen kan de hulp in de toekomst beter op hen worden afgestemd. De percentages genoemd in de factsheet zijn gebaseerd op de intakes en evaluaties die door gebruikers van de online Abortusverwerking zijn ingevuld in de periode 2016 tot en met 2020.

factsheet-online-hulp-bij-abortusverwerking-2016-2020

Bekijk resultaten in factsheet

De belangrijkste reden om hulp te zoeken na een abortus is omdat vrouwen de (keuze voor) abortus een plek willen geven en erover willen praten met een professional die thuis is in het onderwerp. De cliënten geven hun klachten bij start van Abortusverwerking gemiddeld een 7,4 op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). Na afronding van de module, na circa 3 maanden, is deze gemiddelde score afgenomen tot 4,1. 

Meer informatie over Abortusverwerking