De Droomplaats

wolken
20/08/2013 -
Categorie: Jong ouderschap

De Droomplaats heeft een vijftal kinderdagverblijven waar de gemeente Rotterdam 12 kindplaatsen heeft gesubsidieerd voor diverse doelgroepen. Een van de doelgroepen zijn de jonge moeders die weer naar school gaan. De Droomplaats werkt nu samen met SoZaWe en diverse opleidingen.

Veel jonge moeders regelen de kinderopvang slecht of niet! De Droomplaats vindt het belangrijk voor moeder en kind dat zij (al is het maar parttime) een voorschoolse voorziening bezoeken.

Naast dat de Droomplaats voor de kinderen zorgt, bestaat ook de mogelijkheid voor moeders om begeleiding te krijgen in de opvoeding en zorg van hun kindje(s).

Daarnaast helpt de Droomplaats moeders eventuele schuldenproblematiek die reeds ontstaan is op het gebied van kinderopvang op te lossen. De medewerkers hebben een status van hulpverlener bij de belastingdienst inzake toeslag kinderopvang en kunnen hen direct bellen.

Voor meer informatie: www.dedroomplaats.nl