Donorkind Maria eist via rechter identiteit donor

27/01/2021 -

Maria is donorkind en wil graag weten wie haar donor is. Ze weet alleen dat hij ‘spermadonor K34’ is, zijn identiteit is onbekend. Haar moeder koos destijds voor een bekende donor (B-donor) zodat Maria op haar 16e de identiteit van de donor op zou kunnen vragen. De donor kiest er nu voor om anoniem te blijven. Via de rechtbank probeert Maria nu Ziekenhuis Rijnstate te dwingen zijn identiteit bekend te maken. Het is de taak van de rechter om de belangen van Maria en K34 tegen elkaar af te wegen. 

De moeder van Maria koos destijds bewust voor een bekende donor. Ze vond het belangrijk dat haar kind later kon achterhalen wie de donor is. Met deze gedachte is Maria ook opgevoed, ze wist dat ze na haar 16e verjaardag de gegevens op kon vragen, mocht ze daar behoefte aan hebben. Ondanks dat de donor als B-donor in het dossier staat, weigert hij nu zijn identiteit vrij te geven. Maria wil weten hoe hij heet en hoe hij eruitziet. Dat betekent voor haar niet dat ze de donor per se wil ontmoeten. Ze ziet een verschil tussen zijn privacy en zijn anonimiteit. Door het opheffen van zijn anonimiteit kan ze antwoorden op haar vragen krijgen. 

De identiteit van donor K34 is bij het Ziekenhuis Rijnstate bekend. Rijnstate heeft meerdere malen contact met hem gehad, maar K34 blijft bij zijn standpunt en wil anoniem blijven. Ziekenhuis Rijnstate zegt met de rug tegen de muur te staan: zij begrijpen de wens van Maria, maar mogen volgens de privacywetgeving de naam van de donor niet vrijgeven. De rechtbank dient hier nu over te beslissen. 

Uitspraak heeft grote impact voor donorkinderen

Het is de eerste keer dat een donorkind via de rechter probeert de identiteit van de donor te achterhalen. Na Maria hebben ook andere donorkinderen een rechtszaak aangespannen tegen de voormalige kliniek MC Kinderwens te Leiderdorp.

Als de rechter besluit dat de identiteit van donor K34 bekend gemaakt mag worden, is dat groot nieuws voor donorkinderen. 

In Nederland heeft iedereen het recht om te weten van wie je afstamt. Voor donorkinderen verwekt voor 2004 is dit recht echter niet op te eisen, omdat zij afhankelijk zijn van de beschikbare informatie en bereidwilligheid van anonieme donoren om zich bekend te maken. 

Wet overtreden

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat verschillende klinieken onjuist gehandeld hebben in de overgangssituatie naar de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb; 2004) toe. Klinieken hebben naast anonieme donoren (A-donoren) ook B-donoren benaderd. Sommige B-donoren hebben in deze fase met terugwerkende kracht voor anonimiteit gekozen. Met als gevolg dat toezeggingen aan de ouders van donorkinderen verwekt met een B-donor niet waargemaakt kunnen worden. Deze donorkinderen kunnen nu geen inzage in de gegevens krijgen als ze 16 jaar worden. Minister de Jonge is op de hoogte dat deze situatie bij meerdere donorkinderen speelt en neemt de uitspraken van lopende rechtszaken mee bij het bepalen van vervolgstappen. 

Aantal donorkinderen

Voor zover nu bekend zijn er 57 donorkinderen die afstammen van donor K34. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeerde eerder al dat Rijnstate hiermee de toen geldende norm van 25 donorkinderen per donor overschreden heeft

De rechtbank doet over 8 weken uitspraak over deze zaak. 

 

Meer informatie?

Nieuwsbericht: B-donoren stappen over naar A-donorschap

AD: Spermadonor K34 wil anoniem blijven, donorkind Maria eist identiteit bij de rechter