Donoren, donorkinderen en ouders inzage in dossiers Bijdorp

Bijdorp regeling Schippers
20/06/2017 -

Inschrijving KID-DNA Databank gratis voor donoren MC Bijdorp

Het archief van voormalig vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat (MC Bijdorp) is vanaf nu in te zien door donorkinderen, ouders en donoren. Het archief is ondergebracht bij het Radboudumc in Nijmegen, zo laat minister Schippers (VWS) weten. Daarnaast heeft de minister bekend gemaakt dat Bijdorp donoren zich gratis kunnen inschrijven bij de Fiom KID-DNA Databank. Ook de donoren die al ingeschreven staan, kunnen hun inschrijfbedrag met terugwerkende kracht ontvangen. Donorkinderen die na 2004 bij Bijdorp zijn verwekt, krijgen een tegemoetkoming van 50 euro bij hun inschrijving.

Mensen die geïnteresseerd zijn in hun dossier, kunnen dit vanaf nu inzien. Het gaat om de gegevens waar zij op basis van de Wet donorgegevens kunstmatige gegevens recht op hebben. Alle aanvragen lopen via de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). Er kan geen rechtsreeks contact worden opgenomen met het Radboudumc. Ook kunnen donorkinderen via de Sdkb een verzoek indienen om het medisch dossier van hun moeder in te zien, wanneer zij hier toestemming voor heeft gegeven. 

Medisch Centrum Bijdorp

Jan Karbaat runde MC Bijdorp van 1980 tot 2009. Op last van de Inspectiedienst IGZ sloot Bijdorp in 2009 haar deuren. Dit omdat er signalen waren dat de kliniek geen zorg droeg voor zorgvuldige opslag en het beheer van medische dossiers. Een onafhankelijk onderzoek heeft dit ook laten zien: de onderzoekers concluderen dat aan de betrouwbaarheid van de gegevens kan worden getwijfeld. Zij raden donorkinderen af de dossiers in te zien omdat de inhoud waarschijnlijk meer twijfels zal oproepen, dan zekerheid. ‘Ik snap echter dat het verlangen naar meer inzicht in je afstamming zo groot kan zijn, dat je als donorkind elke kans wilt grijpen om hier meer inzicht in te krijgen’, aldus minister Schippers. 

Inschrijven

Schippers roept zaaddonoren die aan Bijdorp doneerden en donorkinderen die verwekt zijn via de kliniek op zich in te schrijven bij de KID-DNA Databank van Fiom. Voor Bijdorp-donoren vergoedt zij de volledige inschrijving, ook met terugwerkende kracht. Donorkinderen die na 2004 zijn verwekt bij Bijdorp, komt de minister tegemoet met een bijdrage van vijftig euro. Fiom ziet deze maatregel van de minister als een eerste stap en blijft pleiten voor gratis registratie voor ook alle donorkinderen en donoren.

NB: Donoren die al bij Fiom ingeschreven staan en die het inschrijfbedrag graag willen ontvangen, kunnen zich schriftelijk melden. Dit kunnen ze doen door een kopie van de oorspronkelijke factuur en hun huidige rekeningnummer door te geven.

Anonieme donoren

Tot 2004 was het in Nederland mogelijk om anoniem sperma te doneren. Tot die tijd zijn naar schatting zo'n 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme donoren. Dat is wettelijk niet meer toegestaan. Schippers zegt dat ze wil bekijken hoe ze donorkinderen van voor 2004 kan helpen met hun zoektocht naar hun afstamming. Ze hoopt dat anonieme donoren zich bekendmaken. 

Meer weten

Kamerbrief minister Schippers 'Onderbrengen van het archief van voormalig spermabank MC Bijdorp'
Radboudumc gaat archief MC Bijdorp beheren 
Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)
Fiom KID-DNA Databank