DNA liegt niet

dna-onderzoek-afstammingsvragen-donorkind-geadopteerd-fiom

In de Pedagoog (juni 2018) schrijft Femmie Juffer over wat nu regelmatig in de praktijk voorkomt, namelijk: het recht van donorkinderen en geadopteerden om hun biologische ouders te kennen en zo antwoorden te vinden op identiteitsvragen.

In het artikel wordt de zoektocht en mogelijkheden via DNA-technieken uitgelicht. DNA-technieken zijn populair bij het zoeken naar afkomst. Soms zorgt dat voor onverwachte en verrassende ontdekkingen. Femmie Juffer schrijft in haar artikel: ​'Soms is de biologische ouder of donorvader niet bekend en tot voor kort betekende zoeken dan veel speurwerk met een onzekere afloop. Die zoektocht heeft een nieuwe dimensie gekregen door toegankelijke en steeds goedkopere DNA-analysetechnieken.'

Afstammingsinformatie en DNA

Fiom vindt het belangrijk dat je laagdrempelig toegang kunt krijgen tot je afstammingsinformatie. DNA speelt hierbij een grote rol, omdat DNA veel mogelijkheden geeft om verwanten te zoeken en te vinden. DNA is grensoverschrijdend. Wanneer spermadonatie anoniem was of is, is DNA een mogelijkheid om toch met de donor in contact te komen. Of het biedt de mogelijkheid om in contact te komen met halfbroers en -zussen of andere verwanten als de donor toch anoniem wil blijven. En wanneer het bij adoptie niet mogelijk is om via de normale kanalen biologische ouders terug te vinden, omdat er bijvoorbeeld sprake was van een vondeling, kinderhandel of onvolledige adoptiedossiers, kan DNA bijdragen aan het vinden van verwanten in het land van herkomst en mogelijk tot het vinden van je biologische ouders.

Meer informatie