Discussie in België over donor-anonimiteit

discussie-belgie-donoranonimiteit
06/09/2022 -
Categorie: Donorconceptie

In België is een donor bij wet nog steeds anoniem, tenzij men kiest voor een zogenaamde ‘gekende’ donor. Dit is vaak een familielid of vriend. Het aantal donorkinderen geboren in België wordt geschat op 50.000 tot 60.000. Donoranonimiteit staat echter ook in België steeds vaker ter discussie. Verschillende politieke partijen (CD&V en N-VA) pleiten voor een nieuw wettelijk kader waarin anoniem donorschap verdwijnt.  

Verschillende wetsvoorstellen 

Vanaf 2015 zijn in België een aantal wetsvoorstellen ingediend om de anonimiteit van donoren geheel of gedeeltelijk op te heffen. In 2019 is er opnieuw een wetvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt voor een donorkind om toegang tot krijgen tot niet-identificerende en identificerende gegevens van de donor. Op 7 juli 2021 is tot slot nóg een wetsvoorstel ingediend, waarin wordt uitgegaan van een tweesporensysteem, gebaseerd op 3 donortypes: de gekende donor, de anonieme donor en de identificeerbare donor. Tot op heden zijn deze wetsvoorstellen nog niet behandeld. 

Fiom spreker bij hoorzitting 

Op 20 mei 2022 nam Fiom op uitnodiging deel aan een hoorzitting over anonieme donatie van gameten en embryo’s in België. Het verzoek kwam van enkele politieke fracties die het laatste wetsvoorstel willen aanscherpen. Men wilde geïnformeerd worden over het thema vanuit een Nederlands perfectief. Fiom heeft een presentatie gegeven over de praktijk in Nederland en de komende wetswijziging. Er is inzicht geboden in de ontwikkelingen in Nederland sinds in 2004 de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) in werking is getreden. We hebben daarbij benadrukt dat een tweesporenbeleid met A- en B-donoren, vanuit kinderrechtenperspectief sterk af te raden is. Ook het Vlaams Afstammingscentrum dat sinds 2021 bestaat, was aanwezig. Het was fijn om te merken dat er veel herkenningspunten waren tussen dit afstammingscentrum en Fiom. 

Fertiliteitsarts in België gebruikte mogelijk eigen sperma 

Recent kwam in België het nieuws naar buiten dat een arts in de jaren 80 mogelijk zijn eigen sperma gebruikte voor kunstmatige bevruchting. Aanleiding voor vicepremier Petra De Sutter (fertiliteitsexpert) om nogmaals aandacht te vragen voor het opheffen van de donoranonimiteit: "Ik denk dat het vandaag echt niet meer houdbaar is om nog met anonieme zaad- en eiceldonoren te werken. Kinderen hebben absoluut het recht om te weten hoe ze tot stand zijn gekomen. Ze moeten op een zekere leeftijd zelf kunnen beslissen of ze de identiteit van de donor willen kennen." De Sutter pleit voor een wetwijziging op korte termijn.  

Fiom vindt het positief dat donoranonimiteit in België steeds meer ter discussie komt te staan en hoopt dat de wetsvoorstellen op korte termijn behandeld zullen worden. 

Meer lezen 

‘Onwetendheid van donorkinderen is een anachronisme’ | Knack, 12 juli 2022