Diny's Blog: Erken meervoudige afstamming

18/11/2013 -
Categorie: Blog

Biologisch kolonialisme?

W.J. Smith: ‘The commercialization of women’s uteruses in India - a big business there - is only one example of what I call “biological colonialism”. These days, instead of whole nations colonizing other countries in order to seize their natural wealth, an individual “colonialist” exploits a destitute and powerless person to enhance his or her own health or happiness. Indeed, the living human body is quickly becoming one of the world’s most valuable commercial commodities.’ (National Review)

Dat een Indiase draagmoeder handelswaar is lijkt gedemonstreerd te worden in een artikel van BBC news waarin recentelijk een wensouderpaar werd geinterviewd:

  • ‘We hadden 6 embryo’s in de diepvries en normaal gesproken gebruik je één draagmoeder. Maar ik dacht: Geef me twee draagmoeders en breng bij beiden drie embryo’s in.’
  • Als blijkt dat beide draagmoeders in verwachting zijn van een tweeling wordt door de kliniek gepolst of dit wel is wat de wensouders willen. ‘Als u dit niet wilt dan zullen wij het noodzakelijke doen’ is het eufemisme. Ze bieden de mogelijkheid tot abortus van één of meerdere foetussen, hetgeen de wensouders niet willen.
  • De wensouders zijn dankbaar dat de twee Indiase vrouwen draagmoeders zijn voor hun kinderen. Ze benadrukken geen enkele intentie te hebben om de draagmoeder te leren kennen:
    • Wensvader: ‘Ze doet een klus voor ons. Hoe vaak praat je met je aannemer of je tuinman?’
    • Wensmoeder: ‘Ze krijgt betaald. Wij hoeven haar niet te zien. Als ze maar gezond is en onze kinderen gezond aflevert, dan heeft ze haar klus voor ons gedaan.’

Actueel in Nederland is de aandacht voor het afstammingsrecht in het kader van het erkennen van lesbisch ouderschap. Prof. Dr. D.W.J.M Pessers houdt een pleidooi voor meervoudige afstamming (Nederlands juristenblad, 25-10-2013, afl. 37) . Of je het er mee eens bent of niet: dit is een lezenswaardig artikelvoor iedereen die te maken heeft met afstammingsvragen.

Ook nodig: Erken meervoudige afstamming voor draagmoeders

Als een wensouder de draagmoeder opzij zet als ‘tuinman’ wordt geen recht gedaan aan de vrouw die het kind negen maanden onder haar hart heeft gedragen.

  • Het welzijn van een draagmoeder heeft effect heeft op haar ongeboren kind. Waarom geen erkenning van haar draagmoederschap?
  • Dat wat de draagmoeder negen maanden lang eet, drinkt, voelt, hoort en denkt beinvloedt via haar lichaam en geest haar kind. Waarom geen erkenning van haar draagmoederschap?

Wat gaat het kind horen over zijn/haar afstamming?

Vertellen de wensouders dat de ‘tuinman’ zijn klus uitstekend heeft gedaan? Hoe zou dat zijn voor een kind? Waarom geen erkenning en insluiting van de draagmoeder in de familiehistorie?

Vertellen de wensouders niets en krijgt het kind een onbehaaglijk gevoel zodra het gaat over zwangerschap en geboorte? Geheimen komen nogal eens uit (ruzie, famillie weet het wel en ‘klapt uit de school’, kind vindt papieren etc.).  Waarom geen erkenning van de realiteit. Jij bent geboren omdat een vrouw je negen maanden lang heeft willen dragen. Wij hebben geld betaald om je geboren te laten worden via een draagmoeder.

Draagmoeders.

Ook zij zouden moeten worden opgenomen in het begrip meervoudige afstamming.  Weg met geheimen, ontkenning en dehumanisering. Wel erkenning en opneming in de familiale historie.