Diny's Blog: Digitale keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap

06/03/2013 -
Categorie: Blog

Het zal je toch gebeuren: zwanger en niet weten wat te doen. Waar kun je terecht? Wie heeft betrouwbare en onafhankelijke informatie? Tegenwoordig zoeken mensen hun informatie toch gauw op internet. Even googlen en je hebt duizenden hits. Ook weer zoiets. Wat is dan betrouwbare informatie? Wie moet je geloven?

Ik werk bij Fiom en we zijn al aardig bekend met het aanbieden van informatie op internet.

Informatief: fiom.nl, tienermoeders.nl, geadopteerdonline.nl maar ook hulpverlening en dienstverlening via: abortusverwerking.nl, issnetherlands.nl, en zeer recent, zoekennaarfamilie.nl.

En nu is er een nieuw initiatief.

Wij, mijn collega’s bij Fiom en ik,  bouwen met ondersteuning van onlinehulp.nl een nieuwe site. We willen onafhankelijke, betrouwbare informatie en begeleiding bieden aan vrouwen die onverwacht, ongepland, onbedoeld, ongewenst zwanger zijn. Van face to face begeleiding naar een digitaal aanbod. Hoe gaan we het doen?

Een projectplan, een begroting en een tijdsplanning zijn de eerste taken die worden verricht. Een werkgroep start en ik ben ook van de partij. Voor een inhoudelijke bijdrage en een blog lijkt ook een goed idee.

Maart 2013: eerste overleg. Nog niet voltallig. Ziekte en dubbele agenda’s horen er bij.

We spreken het project door op organisatie, deelprojecten en PR. Er is al een scheiding gemaakt tussen het technische gedeelte en het inhoudelijke gedeelte. Vandaag ligt de focus op de inhoud van de site.

Aan het werk

Het begrip ‘persona’s’ komt voorbij. Want voor wie willen we deze site eigenlijk. We raken bijna niet uitgepraat over de vrouwen die baat kunnen hebben bij onze site.

Bijvoorbeeld, Marjan[1] uit Maastricht. 8 weken in verwachting. Het is onverwacht en haar vriend weet er niet van want is op stage in het buitenland. En ook Petra is er: Ze wil geen kind en toch zwanger door falende anticonceptie. Haar vriend wil dat ze de zwangerschap uitdraagt. Ook mannen hebben zo hun vragen. Joop. Zijn vriendin wil de zwangerschap uitdragen maar hij wil helemaal geen vader worden.

Ik merk dat het helemaal niet moeilijk is om de ‘cliënten’ te bedenken. We hebben jarenlange ervaring en de variaties vliegen me om de oren. Ze wonen alleen, samen, gescheiden, zijn vrolijk, vastbesloten, depressief of verkracht. Ja, soms ook moeilijk wat er voorbij komt in onze bespreking.

De meerwaarde van een online aanbod is vlot bepaald: het is laagdrempelig, je kan het in eigen tijd raadplegen en het kan anoniem. Wel goed om te onderzoeken wat aansluit want wat wil de digitale klant? Alleen informatie. Of ook chatten/e-mailen met een hulpverlener. Of ervaringsverhalen delen/uitwisselen. Of lotgenotencontact.

Hulp van anderen die ervaring hebben met een onbedoelde zwangerschap vinden we belangrijk Een klankbordgroep kan ons feedback geven dus dat is alvast een actie die wordt uitgezet. Net als het maken van een PR-plan.

Ha, er zijn nog veel vragen te beantwoorden, puzzels op te lossen en bruggen te bouwen. We gaan verder met bouwen, stoeien, content maken. Ik ga er nog meer over schrijven. Bijvoorbeeld over terminologie/taalgebruik (onbedoeld of ongewenst zwanger).

Maar dat is voor een volgende keer…

Diny

[1] Alle namen/personen in mijn blog zijn fictief!