Dilemma vondelingenkamer

14/01/2015 -
Categorie: Vondelingen

Er is momenteel veel discussie over de wenselijkheid van vondelingenkamers. Deze week is een online campagne gelanceerd, waarin enkele BN’ers zich uitspreken vóór deze kamers. Fiom waardeert de inzet van mensen om het te vondeling leggen te voorkomen, maar vindt de vondelingenkamer geen toereikende oplossing. Vroegtijdige en laagdrempelige hulp aan zwangere vrouwen moet centraal staan, zodat zowel moeder als kind tijdens de zwangerschap en tijdens en na de bevalling de nodige medische- en psychosociale hulp kunnen krijgen.

Rineke van Kessel, directeur/bestuurder van Fiom: ‘Uiteraard vinden wij iedere vondeling één teveel. We verwachten echter dat een vrouw in paniek de vondelingenkamer niet zal bereiken.

Onderzoek in buitenland: Babyluik geen oplossing
Uit Duits onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van ‘Babyklappen’ niet leidt tot een afname van het aantal vondelingen buiten de luiken om. De Duitse regering heeft daarom besloten de 80 à 90 vondelingenluiken in Duitsland te sluiten. Ook blijkt dat de 'Babyklappe' een aanzuigende werking kan hebben op het te vondeling leggen. Jaarlijks werden daar gemiddeld 100 baby’s in de luiken gelegd. Uit Hongaars onderzoek blijkt dat 15 van de 16 baby’s door mannen in een babyluik zijn gelegd. Het is daarmee niet duidelijk vanuit welke omstandigheden dit gebeurt.

Vrouw in paniek
Van Kessel vervolgt: ‘Vrouwen die hun kind te vondeling leggen, zijn in paniek. Ze bevinden zich na de bevalling in (psychische) nood en zien geen andere uitweg, vaak uit angst of door sociale druk. Maar de problemen van de vrouw zijn niet opgelost na het achterlaten van haar kind. Bovendien blijft zowel moeder als kind verstoken van de noodzakelijke (medische en andere) hulp op het moment dat daar de meeste behoefte aan bestaat, namelijk tijdens de bevalling.Fiom heeft meer dan tachtig jaar ervaring in de begeleiding van vrouwen die afstand doen van hun kind. We hebben gezien dat vrouwen allerlei psychische klachten kunnen krijgen die een leven lang kunnen doorwerken. Het is belangrijk dat de moeder al in een vroeg stadium van haar zwangerschap professionele hulp geboden krijgt. Als een vrouw op tijd hulp vindt, kan worden voorkomen dat zij in een panieksituatie terecht komt en haar kind te vondeling legt.’

Bevallen onder geheimhouding
Er is hulp beschikbaar voor zwangere vrouwen in nood. In Nederland is het mogelijk om onder geheimhouding te bevallen, waarna de vrouw het kind kan afstaan ter adoptie of het kind (tijdelijk) in een pleeggezin kan plaatsen. Hiermee creëer je contactmomenten met moeder en kind om hulp te bieden en de mogelijkheid voor de moeder om op haar besluit terug te kunnen komen. Van Kessel: ‘Wij zien de oplossing in het investeren in  bekendheid van deze bestaande mogelijkheden van hulp. Vrouwen kunnen in ieder geval bij ons terecht.’

Meer informatie

Bronnen

  • Het DJI ( Deutsches Jugend Institut) heeft in 2011 in opdracht van het Bundes Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend een uitgebreid onderzoek verricht naar "Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland- Fallzahlen,Angebote, Kontexte. Internet: http://www.dji.de, ISBN 978-3-86379-054-7.
  • University of Nottingham, ( Institute of Work,Health & Organisations), Child Abandonment and its prevention in Europe, Nottingham 2012, p29. ( Onderzoek in een Hongaars ziekenhuis wees uit dat 15 van de 16 kinderen door mannen in het babyluikje werden gelegd. "This has created doubt as to whether the decision is being made by someone against the mother`s wish. If this were the case, it would be a serious violation of the mother`s rights'( p.26-27).