Dijkhoff: Stelsel interlandelijke adoptie verbeteren, niet stopzetten.

Dijkhoff adoptie
01/02/2017 -
Categorie: Geadopteerd

'Nederland moet niet stoppen met het adopteren van kinderen uit het buitenland, maar de zorgvuldigheid en kwaliteit van de adoptieprocedure verbeteren', schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn brief is een reactie op het in 2016 uitgebrachte AEF-Rapport en het hierop volgende RSJ-Advies. Dijkhoff zet onder meer in op optimalisering van toezicht op de vergunninghouders en roept op tot een actiever internationaal beleid van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, zodat een beter overzicht ontstaat van de landen en organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Uiteraard is Fiom voorstander van optimaal toezicht op de vergunninghouders in Nederland. Ook is het noodzakelijk dat er een goed overzicht bestaat van de samenwerkingspartners op gebied van interlandelijke adoptie. Fiom is echter van mening dat deze inspanningen niet voldoende zullen zijn om de illegale en ongewenste praktijken die de RSJ in haar advies heeft benoemd volledig uit te bannen. Ook om de juistheid van (afstammings)informatie in adoptiedossiers te verzekeren, is meer nodig.

Bij begeleiding van interlandelijk geadopteerden in hun zoektocht naar biologische familie, loopt Fiom regelmatig aan tegen onjuiste informatie uit herkomstlanden. Soms gaat het hierbij om documenten die lijken te zijn vervalst door de adoptieautoriteit in het buitenland. Iets wat inderdaad door betere samenwerking tussen de Centrale Autoriteit in elk land aangepakt kan worden. Veelal echter ontstaat het probleem al eerder. Moeders die onder druk van derden (familieleden, buren, maar ook bendes) hun kind afstaan en valse informatie opgeven of derden die zich voordoen als moeder, omstandigheden waar de adoptieautoriteit vaak geen weet van heeft. In verschillende herkomstlanden lijkt de gang van zaken rondom het afstand doen van een kind al van oudsher te worden beïnvloed door illegale en ongewenste praktijken waarop zelfs de autoriteiten in dat land onvoldoende zicht hebben. Daarnaast wordt door herkomstlanden verschillende invulling gegeven aan het Haags Adoptieverdrag, waarbij aan de wettekst niet altijd dezelfde interpretatie wordt gegeven als Nederland eraan geeft. Om hier vanuit Nederland zicht op te krijgen en verandering in te brengen zal daarom een grote opgave zijn.

Dijkhoff lijkt zich voornamelijk te focussen op beter toezicht in Nederland. Om echt iets te veranderen, zal niet alleen in Nederland, maar juist in het land van herkomst meer toezicht nodig zijn. De RSJ heeft in haar advies een beroep op de overheid gedaan om de focus te verleggen op het ondersteunen van de opbouw en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem in het land van herkomst. Zij adviseert te stoppen met het adopteren van kinderen uit het buitenland. Indien het voorstel van staatssecretaris Dijkhoff wordt opgevolgd en Nederland inderdaad niet stopt met het adopteren van kinderen uit het buitenland, meent Fiom dat tevens ingezet dient te worden op meer toezicht op en vooral ondersteuning van samenwerkingspartners in de landen van herkomst. Zodat elk geadopteerd kind verzekerd is van juiste afstammingsinformatie.