Dezelfde betrouwbare informatie voor alle jongeren

01/07/2013 -
Categorie: Jong ouderschap

Dankzij de inzet van de Kindertelefoon, Jongin (Kuseema / Spectrum Gelderland) en Biblionet ID krijgen jongeren vanaf 1 april 2014 via verschillende digitale kanalen dezelfde betrouwbare informatie aangeboden over allerlei onderwerpen die zij belangrijk vinden. De drie partijen zullen onder regie van Stichting Opvoeden.nl hun informatie samenbrengen. Op 30 mei 2013 ondertekenden ze de overeenkomst.

Stichting Opvoeden.nl is erg verheugd met het bereiken van overeenstemming met de drie partijen die al jarenlang waardevolle informatie aanbieden voor jongeren en in samenwerking met jongeren. Els Verkerk (directeur Stichting Opvoeden.nl): “Vanaf nu kunnen we de informatie gaan samenbrengen en ervoor zorgen dat de informatie eenduidig is, gevalideerd wordt en nog meer aansluit op de vragen en behoeften van jongeren zelf.”

Jongerenparticipatie
De informatie van de drie partijen wordt samengebracht om het voor jongeren makkelijker te maken de juiste en betrouwbare informatie te vinden. Natuurlijk worden jongeren hier nauw bij betrokken. Digitale informatie voor jongeren kan immers alleen een succes worden als zij zelf meedoen in het redactieproces, zodat de informatie goed aansluit op hun eigen belevingswereld.

Breed beschikbaar stellen van de informatie
De nieuwe samengevoegde jongereninformatie wordt vervolgens gevalideerd en vanaf 1 april 2014 flexibel en breed beschikbaar gesteld. Alle gemeenten en CJG’s, maar ook andere partijen mogen er gratis gebruik van maken via verschillende digitale kanalen, zoals websites, apps en sociale media. Op die manier kan iedereen bijdragen aan een eenduidige en gevalideerde informatievoorziening voor jongeren.

Meer informatie:

Stichting Opvoeden.nl: www.stichtingopvoeden.nl
De Kindertelefoon: www.kindertelefoon.nl
Jongin: www.jongin.nl
Biblionet ID: www.biblionetid.nl