ChristenUnie pleit voor gratis DNA-test voor donorkinderen

carla-dik-faber-christen-unie-gratis-inschrijven-donorkinderen-fiom-dna
17/10/2018 -

Iedereen heeft het recht om te weten van wie hij of zij afstamt. Daarom pleit Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vandaag voor gratis inschrijving voor donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank. Het ziet er naar uit dat de meerderheid van de Tweede Kamer haar zal steunen. 

Sinds 2004 is het niet meer mogelijk om anoniem sperma te donoren. Voor het ingaan van de donorwet zijn er naar schatting 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme donoren. Deze donorkinderen kunnen alleen meer informatie over hun afstammingsgegevens krijgen door zich in te schrijven in een DNA-databank. De kosten die nodig zijn voor het DNA-onderzoek moeten nu door de donorkinderen zelf betaald worden. Donoren die voor 2004 doneerden krijgen hun inschrijfgeld wel vergoed dankzij het ministerie van VWS. 

Recht om te weten wie je donor is

“Ik vind dat ieder kind er recht op heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Dat is belangrijk voor je identiteit en voor je medische dossier. En daar mag dus geen prijskaartje aan hangen” aldus Carla Dik-Faber. Donorkinderen moeten kosteloos uit kunnen zoeken wie hun biologische vader is. 

Ellen Giepmans, directeur Fiom, sluit zich hierbij aan: “Het is een principekwestie dat donorkinderen geen kosten hoeven te maken om te krijgen waar ze recht op hebben: informatie over hun donor. Het amendement van mevrouw Dik-Faber verdient een brede steun vanuit de Tweede Kamer!”.

Inschrijfkosten vergoed

De inschrijfkosten van €250 zijn nodig voor het de opslag en het bewerken en analyseren van het DNA-profiel in het klinisch laboratorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. De dienstverlening van Fiom ten aanzien van de Fiom KID-DNA Databank wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden voor donorkinderen en donoren.

Fiom verwacht niet dat alle 40.000 kinderen zich nu in zullen schrijven. Niet iedereen weet immers dat hij of zij een donorkind is en niet iedereen heeft de behoefte om op zoek te gaan naar zijn of haar donor. Giepmans: “Hopelijk is de aandacht voor dit onderwerp voor ouders een aanleiding om kinderen die nog niet op de hoogte zijn van hun ontstaansgeschiedenis hierover vandaag nog te informeren.”

De verwachting is dat de donorkinderen die zich eerder aangemeld hebben het inschrijfgeld terugkrijgen als het voorstel goedgekeurd wordt. Er staan tot en met 31 juli 2018 976 donorkinderen en 519 donoren ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank. 

Het amendement dat de vergoeding mogelijk moet maken, zal vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van VWS door Dik-Faber worden ingediend. Het ziet er naar uit dat een meerderheid van de Tweede kamer het amendement steunt. 

Meer informatie