Bevallen onder pseudoniem mogelijk maken

vondeling
21/04/2017 -

Minister Blok (VenJ) heeft onlangs de schriftelijke vragen over de vondelingenkamer, gesteld eind vorig jaar, beantwoord. Hij gaat in op het advies van meerdere partijen, waaronder Fiom, om bevallen onder pseudoniem wettelijk mogelijk te maken. De minister beaamt dat bevallen onder geheimhouding kwetsbaar is, maar wil de resultaten van de evaluatie van de wet ‘Vertrauliche Geburt’ in Duitsland afwachten. Deze wet is vergelijkbaar met bevallen onder pseudoniem en is daar in 2014 ingegaan. De uitkomsten worden in mei verwacht.

Eind vorig jaar dienden de Kamerleden van de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie schriftelijke vragen in bij de minister over de vondelingenkamer. Onlangs zijn deze vragen in een brief door de minister beantwoord, mede namens de staatssecretaris van VWS. ‘Het uitgangpunt van alle partijen is hetzelfde’, aldus minister Blok. ‘Alle vrouwen worden zo goed mogelijk bereikt en begeleid door hulpverlening. De inspanningen zijn erop gericht kinderen te laten opgroeien bij hun eigen ouder(s) en dat zij weten van wie zij afstammen. Zonder daarbij uit het oog te verliezen dat er vrouwen kunnen zijn die om veiligheidsredenen geheimhouding wensen.’

24-uurs telefoonlijn

Het door de overheid instellen van een gratis 24-uurs telefoonlijn, waar zwangere vrouwen in nood zich anoniem kunnen melden voor directe professionele hulp, vindt de minister vooralsnog niet nodig. Ook hierbij wil hij wachten op een, door de staatssecretaris van VWS, aangekondigd onderzoek (3 november 2016) naar de behoeften van (tiener)moeders aan zorg en ondersteuning.

Meer weten

Verslag vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie (20 maart 2017)
Vertrauliche Geburt
Bevallen onder pseudoniem
Kenniscollectie vondelingen