Besluiten Herijking Ouderschap doorgeschoven naar het nieuwe kabinet

Herijking Ouderschap rapport Fiom
24/08/2017 -

De partijen CDA, VVD, D66 en CU willen geen besluiten nemen over meervoudig ouderschap zo schrijft het AD naar aanleiding van uitgelekte informatie over de formatiebesprekingen. 

De discussie over het meervoudig ouderschap is actueel omdat gezinssituaties meer divers zijn geworden. Zo zijn er vaker kinderen die te maken hebben met meerdere ouders zoals bij homostellen die met hulp van een derde partij een kind krijgen. Tot dusver kunnen er slecht twee juridische ouders zijn, reden waarom het familierecht toe is aan een ‘herijking’.

Op 7 december 2016 ontving voormalig minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) het 645 pagina’s tellende rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Het bevat 68 aanbevelingen over meerouderschap en meeroudergezag, draagmoederschap, de positie van de ongehuwde ouder en de procespositie van minderjarigen.

Tijdens het op 17 februari 2017 gehouden congres over de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap zijn de opvattingen van betrokken organisaties en personen over de belangrijkste aanbevelingen geïnventariseerd. Aan het congres namen beroepsorganisaties, rechters, de raad voor de kinderbescherming, belangenvertegenwoordigers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen deel. 

Op donderdag 18 mei 2017 was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met deskundigen uit het werkveld die hun reactie gaven op het rapport. 

Fiom heeft op meerdere momenten input geleverd, bijvoorbeeld voor het rondetafelgesprek op 23 januari 2017 en het overleg van de vaste Kamercommissie van VWS op 16 februari. De aanbevelingen van Fiom omvatten onder andere: 

  • Het wettelijk vastleggen van het recht op afstammingsgegevens.
  • Het instellen van een eigen juridische rechtsgang voor draagmoederschap naar Engels model.
  • Het inrichten van een centrale plek waar wens- en draagouders in een vroeg stadium terecht kunnen voor informatie, voorlichting en counseling.

Er is grote verdeeldheid bij de formerende partijen. Zij willen dat het volgende kabinet onderzoek doet naar meervoudig ouderschap waarmee ze besluitvorming voor zich uitschuiven. De intentie is wel dat het nieuwe kabinet Rutte op termijn met voorstellen komt.

Meer lezen

Rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap
Het verslag van de uitkomsten van het congres over de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap van februari 2017.
Het rondetafelgesprek 18 mei 2017 met deskundigen uit het werkveld die hun reactie gaven op het rapport. Het debat is online te bekijken.