Besloten omgeving voor vrouwen die afstand ter adoptie overwegen

Voornemen tot afstand ter adoptie

Fiom begeleidt al lange tijd vrouwen die ongewenst zwanger zijn en overwegen om voor afstand ter adoptie te kiezen. Tijdens deze begeleiding vragen vrouwen regelmatig naar de ervaringen van andere vrouwen in deze situatie. Ze hebben specifiek behoefte aan recente ervaringen van leeftijdsgenoten. Daarom hebben we vanaf 1 mei 2021 een besloten online omgeving voor ervaringsverhalen. 

Ongewenst zwangere vrouwen die afstand ter adoptie overwegen lopen regelmatig tegen onbegrip en ongeloof aan. Ze krijgen bijvoorbeeld te horen: 'had je echt niet in de gaten dat je zwanger was?' of 'je staat toch niet je kind af?!'. Deze opmerkingen kunnen pijn doen en kunnen invloed hebben op de keuze die een vrouw maakt. 

Om die reden hebben we bewust gekozen voor een besloten online omgeving. De vrouwen delen hun ervaringsverhaal alleen met vrouwen die hetzelfde meemaken en elkaar begrijpen. 

Voor de online omgeving hebben wij aan vrouwen die recent overwogen om voor afstand ter adoptie te kiezen gevraagd of wij hen mochten interviewen. Deze interviews zijn uitgewerkt in uitgebreide verhalen, welke te lezen zijn in de online omgeving. In de omgeving kun je verhalen lezen van vrouwen die kozen voor afstand ter adoptie, maar ook van vrouwen die afstand ter adoptie overwogen maar uiteindelijk kozen voor pleegplaatsing of het zelf opvoeden van hun kind. 

De vrouwen gaven aan dat opnieuw hun verhaal te vertellen zorgde voor verdere verwerking van de gemaakte keuze. Ook gaven ze tips mee voor vrouwen die de keuze nu moeten maken. 

“Het lezen van andere ervaringen was fijn. Het heeft me minder eenzaam gemaakt, het troost me dat ik niet de enige ben die dit is overkomen. Want, hoe lief mijn omgeving ook was, niemand begrijpt echt wat je mee hebt gemaakt. En sommige mensen weten niet altijd hoe ze moeten reageren en zeggen dan iets wat mij echt zeer doet."

Lees meer informatie

Toegang tot de besloten omgeving

Wil je toegang tot de besloten omgeving? De online omgeving is alleen toegankelijk voor cliënten van Fiom. Je kunt bij jouw hulpverlener vragen om toegang tot de besloten omgeving.

Als jij jouw ervaring wil delen dan kun je dit ook afstemmen met jouw contactpersoon bij Fiom. 

“Als je je handen vol hebt aan je eigen situatie, zit je niet te wachten op oordelen van een ander. Ik herkende dezelfde emoties, de schok en paniek als je ontdekt dat je al 30 weken zwanger bent. Ik ga mijn eigen verhaal ook delen en hoop dat ik daarmee anderen weer kan helpen.”

 

Wil je jouw verhaal openbaar delen? Op onze website vind je ook ervaringsverhalen van anderen en hiervoor kun je zelf je verhaal insturen