Beantwoording Kamervragen over onderzoek tienerzwangerschap

14/03/2016 -
Categorie: Jong ouderschap

Naar aanleiding van het onderzoek van Rutgers naar tienerzwangerschappen, dat deel uitmaakt van een gezamenlijk project van Fiom, Rutgers en Soa Aids Nederland, hebben Kamerleden van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (CU) Kamervragen gesteld. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft deze vragen beantwoord.

In de beantwoording (PDF) gaat hij in op aspecten als het recht van de vrouw om bij een ongewenste zwangerschap een eigen keuze te maken en hulpverlening bij de verwerking van een abortus.

Zo is Van Rijn van mening dat er in de voorlichting en de hulpverlening niet meer aandacht moet komen voor de negatieve gevolgen van een abortus, maar dat alle aspecten van een abortus aan de orde komen. Alleen wanneer alle aspecten bekend zijn kan de ongewenst zwangere vrouw goed geïnformeerd een keuze maken.

Fiom sluit hierbij aan. In onze face to face en online informatievoorziening en hulpverlening belichten we zowel de positieve als de negatieve kanten van alle mogelijke keuzes bij een ongewenste zwangerschap (abortus, kind zelf opvoeden, afstand ter adoptie en pleegzorg). We geven objectieve informatie, zodat vrouwen zelf een goede afweging kunnen maken.

Van Rijn vindt het zeer spijtig dat er ongewenst zwangere meiden zijn die het gevoel hebben dat ze alleen staan in hun zwangerschap. Naar zijn mening gaan er op dit moment voldoende middelen naar organisaties als Siriz en Fiom.

Download het rapport 'In een klap volwassen - Over tienerzwangerschap' (PDF)