Beantwoording Kamervragen misstanden spermabanken

17/12/2014 -
Categorie: KID-DNA Databank

Op 16 december beantwoordde minister Schippers (VWS) de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over misstanden in het verleden bij spermabanken. Bekijk hier de antwoorden (PDF).

Verkrijgen van gegevens van donoren: knelpunt

Uit de evaluatie van de Embryowet en de Wdkb is gebleken dat het verkrijgen van gegevens van donoren daterend van vóór 2004 een knelpunt is. Deze persoonsgegevens zijn vaak niet beschikbaar, omdat de klinieken niet meer bestaan en de dossiers zijn vernietigd. De minister constateert dat donorkinderen dan zijn aangewezen op de Fiom KID-DNA databank. Zij kunnen op die manier in contact komen met mogelijke halfbroers en – zussen en eventueel met de donor.

Kosteloze inschrijving KID-DNA databank

Inschrijving in de KID-DNA databank gebeurt op vrijwillige basis. Het aantal inschrijvingen vergroot de kans op een match. We constateren echter dat er donoren zijn die afhaken wanneer ze horen dat ze moeten betalen voor opname in de databank. Minister Schippers geeft aan dat ze het van groot belang acht dat voor donorkinderen de mogelijkheid bestaat om hun afstamming te kennen. We betreuren het daarom dat ons overleg met de minister over de KID-DNA databank geen aanleiding heeft gegeven voor nadere stappen. We hebben ervoor gepleit dat de overheid het mogelijk maakt dat (een aantal) donoren zich kosteloos kunnen inschrijven in de KID-DNA databank. Hopelijk ziet de minister straks, op basis van de uitkomsten van het IGZ onderzoek, toch mogelijkheden voor enige stappen in deze richting.