Baas in eigen buik: een ideaal om voor te blijven strijden!

logo internationale vrouwendag baas in eigen buik
08/03/2019 -

Vandaag is het internationale vrouwendag met als thema ‘heldinnen’. Een mooie gelegenheid om vrouwen die in het verleden en het heden opkomen voor vrouwenrechten in het zonnetje te zetten, want zonder verleden geen heden. De feministische bewegingen strijden voor een toekomst met meer keuzerecht voor vrouwen bij een ongewenste zwangerschap.  

We beginnen in de jaren ‘70. De seksuele revolutie was in volle gang. Vrouwen streden voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De koplopers in deze feministische beweging in Nederland waren de Dolle Mina’s. Een groep vrouwen die het heft in eigen handen nam en de mogelijkheid hiertoe voor elke vrouw in het land wilde. De pil moest voor iedereen beschikbaar zijn en vrouwen zouden de keuze moeten hebben hun zwangerschap te beëindigen. Ze gebruikten hierbij de inmiddels alom bekende slogan “baas in eigen buik”. Deze slogan schreven de demonstranten op hun buik. Ze brachten op deze manier krachtig hun mening over aan de behoudende gynaecologen en politici. Ruim 10 jaar later, in 1984, werd dan eindelijk de wet afbreking zwangerschap ingevoerd. Door deze wet konden vrouwen legaal, onder bepaalde omstandigheden, voor een abortus kiezen. 

Overtijdpil is niet crimineel

Een nieuw millennium, een nieuwe beweging. In 2018 gingen vrouwen weer de straat op. Geïnspireerd door de vrouwen uit de jaren ‘70 staan er opnieuw teksten op hun buik: “overtijdpil is niet crimineel”. Hiermee zet de huidige generatie de strijd voor keuzevrijheid van vrouwen voort. Nu om vroegtijdige afbreking van een zwangerschap toegankelijker te maken. De vrouwen vinden dat de overtijdpil beschikbaar moet zijn bij de huisarts, niet alleen bij de abortuskliniek. 13 december 2018 stonden de vrouwen vol overtuiging hun boodschap te verkondigen voor het gerechtshof. En met succes! Het gerechtshof heeft vastgesteld dat de overtijdpil ongestraft door de huisarts mag worden voorgeschreven. 

De toekomst

Een belangrijk verschil tussen het opkomen voor vrouwenrechten in de jaren ‘70  en nu is dat we tegenwoordig social media hebben. Toch is het enorm inspirerend om te zien dat vrouwen nog steeds samen de straat op gaan voor mensenrechten. Social media kunnen hierbij versterkend werken omdat de acties worden gedeeld en keuzevrijheid via die weg een nog breder publiek bereikt. De betrokken organisaties Woman on Waves en Bureau Clara Wichmann zijn nog niet klaar met de strijd voor vrouwenrechten. Woman Waves beperkt zich hierin niet alleen tot Nederland. Wereldwijd zetten zij zich in voor het legaliseren van abortus. Ook Fiom zal zich blijven inzetten voor de basisrechten van de vrouw waaronder het recht om zelf te beslissen over je eigen lichaam. Na het verleden en het heden volgt de toekomst waarin we samen verantwoordelijk zijn voor het borgen en verbeteren van de rechten van de vrouw. 

Suzanne Stigter
Gezondheids- en ontwikkelingspsycholoog in opleiding en stagiaire onderzoek en beleid bij Fiom