Australische vindt donor dankzij wettelijk recht op informatie

09/08/2018 -

In het artikel uit AP News het verhaal van Australisch donorkind Gypsy Diamond en donor Peter Peacock. Ze vertellen over hun ervaringen en gevoelens rond het eerste contact, de begeleiding, de reacties van naaste familieleden, hun ontmoeting en de herkenning. Beiden voelen een intensieve band, maar er zijn ook vragen en soms is er verwarring. Peter besloot om niet zelf op zoek te gaan naar zijn 14 andere donorkinderen. Als ze hem zoeken zijn ze welkom.

Wettelijk recht op informatie

Alle donorkinderen in de staat Victoria (Australië) hebben sinds 1 maart 2017 het wettelijke recht op informatie over hun donor. Ook indien de donatie destijds anoniem gebeurde of de donor geen toestemming heeft gegeven om zijn identificerende gegevens te verstrekken. Ongeacht hun leeftijd kunnen donorkinderen nu de naam, geboortedatum, etniciteit, medische gegevens en donorcode van hun donor opvragen, indien deze informatie beschikbaar is. Toestemming van de donor is hiervoor niet meer nodig.

Donoren die destijds anoniem doneerden, kunnen aangeven hoe ze willen dat er contact met hen wordt gelegd. Ze kunnen kiezen tussen contact per e-mail, telefoon of brief, of door tussenkomst van een speciaal opgezette dienst. Ook kan aangegeven worden dat ze niet willen dat er contact wordt opgenomen. Donorkinderen die dan toch contact opnemen, kunnen een boete krijgen van 6000 AUDollar (bijna 4000 euro). Andersom kunnen ook donorkinderen bij deze dienst aangeven of ze het wel of niet op prijs stellen dat de donor contact met hen opneemt en op welke manier. Niemand wordt door deze wet gedwongen tot contact.

Toegangspoort VARTA

In deze wet is bepaald dat de organisatie VARTA (Victorian Assisted Reproduction Treatment Authority) de donorregisters beheert. VARTA is hiermee de toegangspoort tot informatie en ondersteuning aan donoren, donorkinderen, ouders van donorkinderen en hun families. Sinds de invoering van de wet hebben 80 donorkinderen VARTA gevraagd naar de persoonsgegevens van hun donor. Het merendeel van de donoren stemde toe in het uitwisselen van informatie. Daarnaast hebben 30 donoren VARTA gevraagd om de gegevens van hun donorkinderen. Sommige donorkinderen kwamen er zo met een schok achter dat ze donorkind zijn. Wel stemden ze toe in het uitwisselen van informatie.

Geen garantie op anonimiteit

Overigens kan anonimiteit van de donor niet meer gegarandeerd worden, ongeacht of er gedoneerd wordt in een land waar donoranonimiteit nog geldt. Wereldwijd maken al meer dan 3 miljoen mensen gebruik van genetische testen om informatie te vinden over hun afkomst. Velen van hen schrijven zich in bij internationale databanken, om gematcht te worden met verwanten. Aanvullend onderzoek kan uiteindelijk uitkomen bij de donor.

Meer weten?