'Alsof de bliksem insloeg; de ontmoeting was voor mij heel ontroerend'

Spermadonatie een veld in beweging nieuwsbericht

Eerste Seminar ‘Spermadonatie, een veld in beweging’ goed bezocht en ontvangen

‘Spermadonatie, een veld in beweging’. Dat is de titel van het eerste seminar dat Fiom organiseerde in het kader van het thema donorverwantschap. Tijdens de middag werd ingegaan op de rol en positie van spermadonoren. Naast een historische schets van de ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID), kwamen actuele thema’s als het opstellen van standpunten, ervaringen van donoren en het huidige en gewenste hulpverleningsaanbod aan bod. Een breed palet aan inhoudsdeskundigen uit het beroepenveld was present en boog zich over het thema.

Datum en plaats van handeling: maandag 27 november in S2M in Amersfoort. Bij aanvang geeft Ellen Giepmans, directeur-bestuurder van Fiom het kader aan: ‘Donorkinderen hebben het recht te weten van wie ze afstammen. Het is belangrijk om te leren van het verleden en van recente ontwikkelingen. Het doel van deze eerste bijeenkomst is dan ook verbinden en leren van elkaar.’

Ellen Giepmans Marielle van Oort Wie is de donor
Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom en Mariëlle van Oort (dagvoorzitter) in gesprek

Recht op, recht van

Daarna volgen presentaties. Monique Mochtar, gynaecoloog en voorzitter van de Special Interest Group (SIG) Gameetdonatie, trapt af. Ze vertelt onder andere dat een gezamenlijk standpunt in de maak is over het gebruik van buitenlandse donoren, dat bij de beroepsvereniging NVOG ter autorisatie ligt. Dan volgt Derk Eimers, oud-spermadonor en actief (geweest) voor Stichting Donorkind. ‘Hoe verhoudt het recht op een kind zich tot het recht van een kind’, dat is de overall vraag van Derk.
Marja Visser, counselor en onderzoeker, brengt de spermadonor voor het voetlicht. Ze geeft aan dat er in Nederland geen scholing of modules zijn voor begeleiding van wensouders in het fertiliteitstraject. Ze hoopt de komende jaren hierin de deskundigheden te bundelen.

Ontmoetingen

Fiom-hulpverleners Fred Gundlach en Annette van Hulst komen aan het woord over de ontmoetingen tussen donoren en donorkinderen. ‘Voordat er een ontmoeting is, hebben we altijd eerst een gesprek met de betrokkenen om wederzijdse verwachtingen en aannames te onderzoeken. Ook de partners van de donoren worden daarbij uitgenodigd’. 
Laatste spreker is Ferry van Elven, oud-donor. Onlangs kwam hij in contact met drie van zijn donorkinderen. ‘Op dat moment veranderde mijn leven. Alsof de bliksem insloeg. De ontmoeting was voor mij heel ontroerend.’ Na elke presentatie komen er vragen uit de zaal, en ook tijdens het panelgesprek is er sprake van een interessante en betrokken discussie met elkaar.

Annelies Bos reactie Wie is de donor

Uit de evaluatie blijkt dat de 80 deelnemers de middag goed waarderen. ‘Interessant, inzicht gevend',  'Informatief’, ‘Openheid en verbinding’, ‘Prettige uitwisseling van kennis en ervaringen’ en ‘Professioneel georganiseerd en fijn om met zoveel professionals hierover te kunnen praten!’ zijn enkele van de reacties.

Seminar site

Op de Seminar website is inmiddels een impressie inclusief enkele foto's, geplaatst. Ook is hier informatie te vinden over het tweede seminar, dat plaatsvindt op dinsdag 6 februari 2018. Het thema is dan: ‘Vormgeven aan openheid over afstamming’.