Afstandsmoeders besproken

30/09/2015 -
Categorie: Afstandsmoeder

Op 10 september organiseerde de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een rondetafelgesprek over afstandsmoeders die rond de jaren 50 - 70 ongehuwd zwanger raakten en gedwongen of onder druk van de omgeving hun baby’s afstonden. 

Dit gesprek was naar aanleiding van de uitzending over afstandsmoeders van Brandpunt vorig jaar oktober, de Kamervragen van mevrouw Volp en de reactie van de staatssecretaris hierop. Fiom heeft aan dit gesprek deelgenomen.

Er waren slechts drie Kamerleden aanwezig, omdat diezelfde ochtend een ingelast debat over vluchtelingen in de Tweede Kamer was. In drie rondes gaven allerlei betrokkenen informatie en hun mening. Het doel was de Kamerleden zo goed mogelijk te informeren. In de bijlage kun je informatie over de sprekers vinden en hun schriftelijke inbreng.

Fiom heeft gepleit voor een onderzoek door de overheid middels een landelijke oproep aan afstandsmoeders om hun verhaal te vertellen. Daarnaast stellen we voor om een register te openen voor mensen die illegaal geadopteerd zijn/hebben en voor vrouwen van wie het kind illegaal is afgenomen.We zijn benieuwd naar de vervolgstappen.