Afstandsdossiers Paula Stichting en Ons Tehuis overgedragen aan Fiom

Foto dossiers onderzoek adoptiemisstanden

Sinds 14 december jl. zijn de afstandsdossiers van de voormalige Paula Stichting en van Ons Tehuis door Moviera formeel overgedragen aan Fiom.

Naast de afstandsdossiers van Moederhuis Valkenhorst (voorheen Moederheil), moederhuis de Vroedvrouwenschool en dossiers waar een Fiom hulpverlener bij betrokken is geweest, kan er inzage worden aangevraagd in de dossiers van de voormalige Paula Stichting en van Ons Tehuis. 

De dossiers van de Paula Stichting en ons Tehuis zijn overgebracht naar een beveiligd archief. In verband met Corona hebben we momenteel geen toegang tot dit archief om alles in kaart te brengen. Hierdoor is er nog geen overzicht van alle dossiers die aan Fiom zijn overgedragen.

Naar verwachting zijn de dossiers beschikbaar vanaf maart/april 2022.

Het is nu al mogelijk om een inzage aan te vragen. Zodra de dossiers beschikbaar zijn worden de inzages op volgorde van binnenkomst ingepland.

Op onze site is meer informatie te vinden over de werkwijze bij een dossierinzage.

Dossier inzage aanvragen