Abortuscijfers 2019: vrouwen tussen de 25-30 jaar opnieuw grootste groep

Abortuscijfers 2019: vrouwen tussen de 25-30 jaar opnieuw grootste groep
06/04/2021 -
Categorie: Abortus

In 2019 is het aantal abortussen onder vrouwen woonachtig in Nederland licht gestegen. Er werden 32.233 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, dit zijn 1231 zwangerschapsafbrekingen meer dan in 2018. De leeftijdscategorie met de meeste zwangerschapsafbrekingen is 25- tot 30-jarigen, gevolgd door 30- tot 35-jarigen. Meer dan de helft van de vrouwen heeft al één of meerdere kinderen. Dit blijkt uit de Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2019

De belangrijkste abortuscijfers van 2019 op een rij 

Belangrijkste cijfers over abortus van 2019 op een rij

Meeste zwangerschapsafbrekingen in de leeftijdscategorie 25-30 jaar 

Voor 2015 vonden de meeste zwangerschapsafbrekingen plaatst bij vrouwen tussen de 20 en 25 jaar. In 2015 verschoof dit naar de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar. Ook in 2019 vonden de meeste zwangerschapsafbrekingen plaats bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar, gevolgd door 30-35 jarigen. 47% van de afbrekingen vond bij deze twee leeftijdsgroepen plaats. Dit ontkracht het vooroordeel dat een onbedoelde zwangerschap vooral jonge vrouwen of tieners overkomt. Bij de leeftijdscategorieën 20-24 jaar, 25-29 jaar en >45 jaar zien we een lichte daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen.  

Sinds 2002 daalt het aantal afbrekingen bij tienerzwangerschappen. Gekeken naar de groep vrouwen onder de 20 jaar, zien we dat de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners in 2019 stagneert. 2.653 abortussen vonden in 2019 plaats bij vrouwen tot 20 jaar. Dat is 8,2% van alle afbrekingen. 

Aantal abortussen per leeftijdscategorie (2012-2019)

Bekijk meer recente cijfers in de kenniscollectie

Bij overtijdbehandeling kiest 47% van de vrouwen voor de abortuspil 

Het aantal abortussen dat in eerste trimester plaatsvindt blijft met afstand de grootste groep met 84%. In de behandeling bij zowel abortusklinieken als ziekenhuizen wordt in 28% van de gevallen gekozen voor het gebruik van medicijnen; een behandeling met de abortuspil. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017 en 2018, waar in 27% en 26% van de gevallen voor een medicamenteuze behandeling werd gekozen. Bij overtijdbehandelingen ligt dit percentage hoger; daar kiest men in bijna de helft (47%) van de gevallen voor de abortuspil. Dit is te verklaren doordat de abortuspil mogelijk is tot 9 weken zwangerschapsduur.

Een overtijdbehandeling is een zwangerschapsafbreking in de periode tot 16 dagen ‘overtijd’, die zowel medicamenteus (‘abortuspil’) als instrumenteel (curettage) kan worden uitgevoerd. De overtijdbehandeling verschilt van de overige zwangerschapsafbrekingen door de zwangerschapsduur en door wettelijke bepalingen: bij een overtijdbehandeling is de bedenktermijn niet wettelijk verplicht en geldt de wettelijke registratieverplichting voor zwangerschapsafbrekingen niet. 

Onderzoek naar de beleving van de abortuspil bij vrouwen in Nederland 

Het is belangrijk om te weten hoe vrouwen een behandeling met de abortuspil ervaren. Fiom doet in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek naar de beleving van de abortuspil in Nederland. We willen graag een beter beeld krijgen van de ervaringen van vrouwen met de abortuspil. Hiermee kunnen we in de toekomst onbedoeld zwangere vrouwen beter informeren. Alle abortusklinieken werken hier aan mee.  

Wil je zelf deelnemen aan het onderzoek of ken je iemand die zou willen deelnemen? De werving van vrouwen die recent ervaring hebben met de abortuspil loopt nog tot einde van dit jaar. Bekijk onze pagina voor meer informatie.  

Onderzoek abortuspil