Abortus in tijden van corona

Vrouw aan het videobellen met arts uit de abortuskliniek
16/04/2020 -

In tijden van corona ziet de zorg er in Nederland anders uit. De abortuszorg voor ongewenst zwangere vrouwen die de zwangerschap willen afbreken valt in Nederland onder medisch noodzakelijke zorg en gaat daarom gewoon door. Wel wordt er gewerkt volgens COVID-19 RIVM adviezen en maatregelen. Zo mag het eerste consult telefonisch of via videobellen worden gedaan, kan er geen begeleiding meer mee naar de kliniek en wordt waar mogelijk de 1,5 meter afstand toegepast. 

Zorgen over mogelijkheid van bezoeken abortuskliniek

Ondanks dat de klinieken gewoon open zijn, is er de zorg dat vrouwen drempels ervaren om naar de kliniek te gaan. Mensen moeten immers thuis blijven, het reizen met het openbaar vervoer is zeer beperkt en dan is er nog de zorg voor kinderen thuis waardoor vrouwen niet van huis kunnen. Dit maakt het lastig en voor sommige vrouwen onmogelijk om naar de kliniek te komen voor de behandeling. 

Abortuspil per post

Bureau Clara Wichmann en Woman on Waves hebben zich er de afgelopen weken hard voor gemaakt dat de abortuspil per post aan vrouwen thuis mag worden verstuurd. Zo stellen zij dat dit nodig is om de toegang tot abortus te behouden in situaties waar ongewenst zwangere vrouwen niet in staat zijn om naar de kliniek te komen. Ook huisartsen zouden hiervoor openstaan. De rechter oordeelde op vrijdag 10 april echter dat het opsturen van de abortuspil niet mag, ook niet in tijden van corona.

Het versturen van de abortuspil naar een vrouw thuis zou een oplossing zijn voor een beperkte groep vrouwen aangezien deze tot 9 weken zwangerschap kan worden gebruikt. Vrouwen die meer dan 9 weken zwanger zijn, zullen voor hun eigen veiligheid sowieso naar de abortuskliniek moeten voor een behandeling.

Belang van goede begeleiding

In de praktijk kunnen de meeste vrouwen wel hun weg naar de kliniek vinden in de huidige situatie. De zorg is er vooral voor vrouwen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een onveilige situatie of een geheime zwangerschap. Deze vrouwen kunnen niet de hulp inschakelen van hun partner of omgeving om toch naar de kliniek te komen. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) geeft aan dat er bij hen en bij de klinieken nauwelijks signalen zijn die hierop wijzen, ondanks herhaalde oproep aan vrouwen om zich te melden als ze niet naar de kliniek toe kunnen komen. 

Het is belangrijk dat ook deze vrouwen goede zorg en begeleiding ontvangen. Dit gaat verder dan de abortuspil thuis beschikbaar stellen. Uit de praktijk weten wij dat ongewenst zwangere vrouwen belang hechten aan goede begeleiding en voorlichting en dat een behandeling met de abortuspil als heftig kan worden ervaren. Laat staan als je dit in je eentje thuis moet doen. Dit is ook de zorg van abortusartsen. Het NGvA geeft aan dat zij bij de behandeling met de abortuspil thuis mogelijk niet die kwaliteit kunnen bieden in de begeleiding, dan wanneer zij vrouwen persoonlijk spreken in de kliniek. Helemaal als er sprake is van een onveilige situatie thuis. Zo komt het bijvoorbeeld nog regelmatig voor dat de vrouw bij de echo verder in de zwangerschap blijkt te zijn dan zij zelf dacht. Een abortuspil kan dan gevaarlijk zijn. De abortuspil per post opsturen, zonder dat er lichamelijk onderzoek is gedaan, brengt deze toch al kwetsbare vrouwen nog meer in een onveilige situatie. Huisartsen, die het voorstel van Bureau Clara Wichmann en Women on Waves steunen, geven aan dat zij met aangepaste begeleiding en online voorlichting het gebruik van de abortuspil thuis wel veilig vinden.  

Het is belangrijk dat veilige en goede zorg voor ongewenst zwangere vrouwen beschikbaar is, ook in tijden van crisis. Het Ministerie van VWS, NGvA en kliniekdirecties zijn daarom in deze periode regelmatig met elkaar in overleg om zo samen zowel de toegang als de kwaliteit van de abortuszorg te waarborgen voor alle ongewenst zwangere vrouwen in Nederland. En waar nodig en mogelijk denken zij mee over individuele oplossingen. Volgens het Humanistisch Verbond is het goed als er meer onderzoek komt naar hoe de drempels naar abortuszorg kunnen worden verlaagd. Niet alleen in tijden van crisis maar ook daarna. 

Keuzehulp beschikbaar

Fiom maakt zich er hard voor dat alle ongewenst zwangere vrouwen (en hun partner) een weloverwogen keuze kunnen maken. Ongewenst zwangere vrouwen kunnen terecht bij een keuzehulpverlener bij hen in de buurt, ook in tijden van corona. Lees meer informatie over doorverwijzing naar een partner uit het netwerk keuzehulp.  

Heb je besloten dat je de zwangerschap wilt afbreken en vraag je je af wat de coronacrisis voor jouw mogelijkheden betekent? Neem contact op met een abortuskliniek. Zij kunnen je hierover verder informeren.