Abortus meer ingeburgerd dan anticonceptie

23/04/2011 -
Categorie: Abortus

Abortus is geen taboe voor de vrouwen op Curaçao. Zij hebben een veel groter probleem met anticonceptie, omdat ze daar – uit onwetendheid - bang voor zijn. Dat zijn de voornaamste conclusies uit het promotieonderzoek van de Curaçaose huisarts Adriana Boersma. Bijna alle Curaçaose vrouwen staan negatiever tegenover anticonceptie dan tegenover abortus. “Ze zien abortus als riskante procedure, maar vinden het geen onbespreekbaar onderwerp.

De meeste vrouwen lopen zelfs liever de kans op een abortus dan dat ze anticonceptie gebruiken”, vertelt Boersma. De reden daarvoor ligt volgens haar aan het gebrek aan kennis over anticonceptie. Zo zijn er vrouwen die denken dat ze van de pil onvruchtbaar worden.

Abortuscijfer
Adriana Boersma heeft een huisartsenpraktijk op de Breedestraat in Otrobanda. Ze deed de afgelopen tien jaar niet alleen onderzoek naar het aantal abortussen op Curaçao, maar onderzocht verder de houding van vrouwen ten aanzien van abortus en anticonceptie.

Het aantal abortussen op Curaçao is relatief hoog in vergelijking met landen waar abortus wel legaal is. In totaal zijn er in 2009 1.126 abortussen geregistreerd. Omdat er ook een zwarte markt is voor abortus, vermoedt Boersma dat dit aantal zelfs hoger is en eerder op 1.300 ligt.

Legaal
In Nederland, waar abortus legaal is, ondergaan gemiddeld acht op de duizend vrouwen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar een abortus. Op Curaçao ligt dat cijfer rond de veertig op de duizend. Dit cijfer klopt met het abortusaantal voor Antilliaanse vrouwen in Nederland. Dat staat op 41 op de 1.000. Opvallend is wel dat het overgrote merendeel van de abortussen onder Antilliaanse vrouwen in Nederland - zo’n tachtig procent - wordt ondergaan door de eerste generatie vrouwen in Nederland. De tweede generatie laat veel minder abortus plegen. Volgens Boersma komt dat doordat in Nederland de seksuele voorlichting en voorlichting over anticonceptie ‘velen malen beter is dan op Curaçao’.

Kennisgebrek
Alle vrouwen in het onderzoek van Boersma geven aan voorlichting te hebben gehad over seksualiteit en anticonceptie, op school of van ouders. Maar op vragen over hun kennis gaven ze vaak foute antwoorden. En dat betekent dat ze foute informatie hebben gekregen. Tweederde van de vrouwen in het onderzoek gebruikt geen anticonceptie. De vrouwen die wel anticonceptie gebruiken, doen dat weer niet consequent omdat ze bang zijn voor schadelijke effecten. Twintig procent denkt dat je van de pil onvruchtbaar kunt worden.

Legalisatie
Volgens Boersma is abortus ‘een heilig huisje dat zo langzamerhand maar eens opengebroken moet worden’. “Er wordt door vrouwen open gepraat over abortus. Bovendien maakt legalisatie van abortus de ingreep beter controleerbaar”, meent Boersma. Ondanks het feit dat artsen die abortussen uitvoeren worden beschermd door een gedoogbeleid dat in 1999 is ingesteld, zijn er nog steeds veel kwakzalvers actief. Uit het registratieonderzoek van Boersma blijkt dat er in 2009 veertien vrouwen in het ziekenhuis werden opgenomen met complicaties na een abortus door een kwakzalver.

“Dat is een vrij hoog getal, in landen waar abortus legaal is komen complicaties namelijk zelden voor. Legalisatie van abortus is dus van levensbelang, net als betere seksuele voorlichting en anticonceptie in het ziekenfonds.”Boersma promoveert op 18 april aan de Universiteit van Groningen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep (RNW), 12 april 2011