Abortus blijvend onderwerp van discussie

Abortus blijvend onderwerp van discussie
28/11/2018 -
Categorie: Abortus

Wereldwijd is abortus een juridisch, maar vooral moreel discussiepunt. Wetgeving rondom wat wel en niet mag bij afbreking van een zwangerschap is zowel in de politieke arena als op straat een terugkomend onderwerp van gesprek. Niet alleen ver van huis, ook in Europa is de mogelijkheid om te kiezen voor abortus niet vanzelfsprekend. 

Fiom vindt het goed dat de meeste Europese vrouwen al een keuze hebben als zij ongewenst zwanger zijn. Ook al zien we grote verschillen tussen landen als het aankomt op de voorwaarden waaronder dit toegestaan is. Opvattingen over het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, het recht op kwaliteit van leven van moeder en kind en de levensvatbaarheid van de foetus ontwikkelen zich door de jaren heen en zijn geen exacte wetenschap. Ook bij de evaluaties van de abortuswet in Nederland worden deze ethische en medische dilemma’s steeds opnieuw bekeken. Dit maakt ook dat abortus altijd onderwerp van discussie zal blijven, mede bepaald door cultuur en religie. 

Om de abortuswetgeving in een bredere context te plaatsen maakte Fiom een overzicht van de recente ontwikkelingen rondom de wetgeving in Europa.