Aantal zwangerschapsafbrekingen stijgt in 2015 voor het eerst in jaren licht

09/02/2017 -
Categorie: Abortus

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporteert jaarlijks de gegevens over de zwangerschapsafbrekingen die in Nederland zijn uitgevoerd. Het rapport over 2015 is nu beschikbaar. Uit de cijfers blijkt dat het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland voor het eerst in jaren licht is gestegen.

In 2015 werden in Nederland 30.803 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Daarvan was 13% bij vrouwen die in het buitenland (met name in Frankrijk en Duitsland) woonachtig zijn en voor de abortus naar Nederland komen. Het aantal behandelde vrouwen dat in Nederland woonde was 26.916. Dit aantal ligt iets hoger dan in 2014. De dalende trend in het totaal aantal zwangerschapsafbrekingen is hiermee niet voortgezet. Wél blijft het aantal zwangerschaps-afbrekingen onder tieners verder afnemen. Nederland behoort nog steeds bij de landen met laagste abortuscijfers.

Eerste trimester

Ruim de helft van alle zwangerschapsafbrekingen (inclusief de overtijdbehandelingen) vond plaats in de eerste 7 weken. 81 procent van de afbrekingen vond plaats in het eerste trimester, inclusief overtijdbehandelingen en 19 procent in het tweede trimester (vanaf 13 weken). Het overgrote deel van alle zwangerschapsafbrekingen vond plaats in abortusklinieken: 90,7 procent van alle behandelingen. Er is een lichte toename te zien van het aantal late zwangerschapsafbrekingen in ziekenhuizen, met name in de periode 20 tot en met 23 weken van de zwangerschap. Er zijn indicaties dat het hier zwangerschapsafbrekingen na prenatale diagnostiek betreft.

Vrouwen tussen de 25 en 30 jaar

In 2015 vonden voor het eerst de meeste zwangerschapsafbrekingen plaats bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. In voorgaande jaren waren de meeste afbrekingen in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar. In de leeftijdscategorieën 30 tot 35 jaar en 35 tot 40 jaar nam het aantal afbrekingen toe, terwijl het aandeel zwangerschapsafbrekingen bij tieners is gedaald. De helft van alle zwangerschaps-afbrekingen vindt plaats bij vrouwen met kinderen.

Flevoland en Noord-Holland

Relatief beschouwd (rekening houdende met het aantal inwoners per provincie) vonden de meeste zwangerschapsafbrekingen plaats bij vrouwen woonachtig in de provincies Flevoland en Noord-Holland (respectievelijk 11,6 en 11,4). Drenthe en Friesland scoorden hierop het laagst (respectievelijk 4,7 en 5,9). Het landelijke abortuscijfer was 8,6 (8,5 in 2014).

Meer lezen

Abortus - Cijfers en feiten
Jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap (IGZ)