Aantal zwangerschapsafbrekingen daalt weer gestaag in 2016

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
17/01/2018 -

In totaal vonden 30.144 zwangerschapsafbrekingen in 2016 plaats. Een dalende trend na de cijfers uit 2015 waarin een lichte groei in het aantal zwangerschapsafbrekingen te zien was. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die hier jaarlijks over rapporteert. 

In 2016 zijn er, absoluut, 659 minder zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd dan in 2015. Daarbij ging het bij 88% van de gevallen om behandelingen uitgevoerd bij vrouwen woonachtig in Nederland en bij 12% om behandelingen bij vrouwen woonachtig in het buitenland. Het percentage vrouwen dat uit het buitenland naar Nederland komt voor een abortusbehandeling is de laatste jaren ongeveer gelijk (13% in 2015) gebleven. Fiom ziet dat ongewenst zwangere vrouwen uit het buitenland naar Nederland komen omdat toegang tot goede counseling en veilige en goede abortuszorg in het land van herkomst ontbreekt.  

‘Overtijd’ en vroege behandeling 

Het grootste deel van de zwangerschapsafbrekingen vond in de eerste 7 weken van de zwangerschap (53%) plaats. Bij ruim een kwart betrof het een overtijdsbehandeling (abortuspil of curettage) in een abortuskliniek/ziekenhuis bij maximaal 16 dagen ‘overtijd’ zijn. 
Het aantal zwangerschapsafbrekingen in het tweede trimester is in 2016 licht gedaald (18% in 2016 versus 19% in 2015). De resultaten van prenatale screening vormden bij 4,6 % van de zwangerschapsafbrekingen in het tweede trimester de reden voor het besluit. 

Leeftijd zwangerschapsafbrekingen 2016

Abortus bij vrouwen onder 20 jaar blijft dalen

Vergeleken met voorgaande jaren vonden ook in 2016 de meeste zwangerschapsafbrekingen plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 tot 30 jaar. Gekeken naar de groep vrouwen onder de 20 jaar, zien we dat de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners ook in 2016 doorzet (van 3.097 in 2015 naar 2.941 in 2016). Dit is in lijn met de daling van het aantal tienermoeders en tienerzwangerschappen in Nederland. Inzet op preventie van tienerzwangerschap lijkt zijn vruchten af te werpen.

Helft zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen met kinderen

Evenals in 2015 laten de cijfers zien dat meer dan de helft van de behandelde vrouwen de zorg had voor één of meer kinderen. Hierbij gaat om het aantal kinderen dat de vrouw zelf heeft gekregen en/of waar zij zorg voor draagt. Hieronder worden ook stief-, adoptie- of pleegkinderen verstaan, alsmede reeds overleden kinderen die door de vrouw tot haar kinderen worden gerekend.

Meer weten