Aantal tienermoeders in Nederland stijgt

23/10/2015 -
Categorie: Jong ouderschap

Nederland kent al jarenlang een afname van het aantal tienermoeders. Dit jaar zien we voor het eerst een toename, blijkt uit de cijfers die CBS op 22 oktober jongstleden publiceerde.

Op 1 januari 2014 waren er 2429 moeders onder de 20 jaar in Nederland, op 1 januari 2015 zijn dat er 2579. Dit is een stijging van ongeveer 6%.

De verschillen tussen regio's en gemeenten zjin best groot. Flevoland is de provincie met het hoogste percentage tienermoeders van Nederland. Het aantal huwelijken tussen mensen jonger dan twintig is daar ook bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Er zijn nog geen uitspraken te doen over de oorzaken van de landelijke stijging. Mogelijke verklaring is de lichte stijging van het totaal aantal tieners in Nederland (3%). Ook andere veranderingen in de demografische en sociaal-economische samenstelling van de bevolking kunnen van invloed zijn.

Niet iedere tienerzwangerschap is ongewenst. Om iets te kunnen zeggen over het aantal ongewenste zwangerschappen moeten ook de cijfers van het aantal abortussen onder deze leeftijdscategorie bekeken worden.

Het geboortecijfer voor tieners behoort nog steeds tot de laagste ter wereld.

Meer cijfers, informatie over beleid rond tienermoeders en publicaties en onderzoeken op dit thema vind je in de kenniscollectie Jong Ouderschap.